วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร.ด.จิตอาสา รับเสด็จพระเทพฯ


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

พระครูวัชรธรรม  เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ  อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬารัชมังคลากีฬาสถาน

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนิน

งานพระราชทานเพลิงศพ

นางสายหยุด  ทับสี

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ดังนีั้น ร.ด. จิตอาสา หน่วยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

จำนวน 20 คน ไปช่วยกันเตรียมสถานที่ ในวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๐

จ.ส.อ.สายชล  ทับสี ผู้เป็นบุตรผู้วาบชนม์ ได้ขอความร่วมมือกับร.ด.จิตอาสา

ทุกคนสมัครใจช่วยงานกันอย่างเต็มที่

ได้รับคำชมเชยว่ากำลังพลให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เต็มเวลา เต็มสามารถ

เพื่อให้งานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

....คำศัพท์

สมเด็จ  น. คำยกย่อง หน้าชื่อฐานันดรศักดิ์ โดยกำเนิด หรือแต่งตั้ง หมายความว่า

               ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ เช่นสมเด็จพระราชินี  สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าพระยา

               สมเด็จพระราชาคณะ, ใช้แต่ลำพังว่า สมเด็จก็มี.3

สายหยุด  น.  ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Desos  chinensis Lour . Anonaceae

ดอกสีเหลือง กลิ่นหอมพอสายก็หมดกลิ่น

 ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

สิงหาคุณ

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net