วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯหัวหิน เส้นทางสุขหรือทุกข์


รถไฟ. น.   รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนดดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก.

รถไฟฟ้า   (กฏ) น. รถที่ขับเคลื่อนกันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล่นไปตามราง

หลังจากร่วมพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๑๕ แล้ว

มีโอกาสเดินทางเข้าสู่เวทีรับฟังความคิดเห็น....... ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพราะ ได้รับหนังสือ สนข.

ซึ่งก่อนหน้านั้น เคยเดินทางไปรับฟังความคิดเห็น ที่โรงแรมชื่อดังของชะอำ

แต่ขณะนั้นเป็นการรับฟังความคิดเห็น ตลอดเส้นทางคือกรุงเทพฯ หัวหิน

ต่างจากวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่มา

เป็นพ่อแม่พี่น้อง ตำบลไร่ส้ม ตำบลบ้านหาด ตำบลท่าเสน  ถึงวัดหนองไม้เหลือง

ซืี่งเป็นเส้นทางใหม่ หรือเรีกว่าเส้นทางเลี่ยงเมืองนั้นเอง

...................

สนข. จัดเวทีรับฟังความเห็น ปรับแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน–ปาดังเบซาร์

เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน  

นายนภดล สงทุ่ง รองผู้จัดการโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน

กล่าวว่า ล่าสุดได้ปรับแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงใหม่ช่วงเลี่ยงเมืองเพชรบุรี

เพราะแนวเดิมผ่านเข้าตัวเมือง โดยเฉพาะบริเวณเขาวัง  เป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น

บางช่วงมีแนวหักศอก ยากต่อการออกแบบ เนื่องจากรถไฟมีความเร็วถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ส่วนแนวเส้นทางใหม่ จะดำเนินการช่วงตำบลไร่ส้ม ข้ามถนนเพชรเกษมก่อนเข้าตัวเมืองเพชรบุรี

ผ่านอำเภอบ้านลาด และไปข้ามถนนเพชรเกษมอีกจุดที่บริเวณตำบลเขาทโมน ไปยังสถานีหนองไม้เหลือง

 มีระยะทาง 18.5 กิโลเมตร พื้นที่เวนคืน 231 ไร่ กระทบสิ่งปลูกสร้าง 52 หลัง ค่าก่อสร้าง 9,330 ล้านบาท

โดยมีลักษณะเป็นทางวิ่งยกระดับทั้งหมด  
  
สนข. ได้ศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หัวหิน

แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ล่าสุด ได้ปรับแนวเส้นทางใหม่ช่วงเลี่ยงเมืองเพชรบุรี

เพื่อลดปัญหาการใช้เขตทางหลวง และผลกระทบต่อการใช้ทางหลวงหมายเลข 4

ช่วงเขาวังถึงห้างฯ บิ๊กซี เพชรบุรี และในอนาคตจะขยายแนวเส้นทางไปยังปาดังเบซาร์

ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จ ในปี 2572 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูง

กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร์ 15.19 ล้านคนต่อปี            

 

รายงานโดย วชิราภรณ์ นาสวน

 

ที่มา  https://www.voicetv.co.th

จากการรับฟังและอภิปรายเอง

1.พ่อแม่พี่น้อง สะพานยี่หน พ่อแม่พี่น้อง ต.บ้านหาดบางคน

     มีพื้นที่ 2 ไร่ ถูกตัดผ่านหมดทั้งสองไร่  บางรายห้า่ไร่ก็มี

2. บางคน เหลือเล็กน้อยจะทำอะไรได้ เพราะเป็น สองฝากสองฝั่ง

3. เสียงรบกวนชายคาบ้านหรือไม่เพราะรถไฟฟ้ายกระดับห้าเมตร เฉียดชายคา

จะเยียวยากันอย่างไรต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต จะนอนหลับ หรือนอนไม่ตื่น

4.บริษัทตั้งเป้าหมายกำไร สองแสนล้าน

แต่ อัตราเวนคืน  เก้าพันล้าน คิดเป็น สิบเปอร์เซ็ฯต์ที่พ่อแม่พี่น้องได้รับ

ก็เลยถามหาความจริงว่า ...

เส้นทางนี้ เส้นทางแห่งควาสุขหรือเส้นทางแห่งความทุกข์ระทมกันแน่

ที่แน่...เป็นความสุขของผู้ได้รับกำไร สองแสนล้านในอนาคต

แต่ประชาชน เศร้า...เศร้า...

...

สิงหาคุณ

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net