วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขุดพบ “พระนอนไสยาสน์” เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่สถูปภัมมาลา ปากีสถาน


.

ขุดพบ “พระนอนไสยาสน์” เก่าแก่ที่สุดในโลก

สถูปภัมมาลา ปากีสถาน

.
.
.
         เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานโบราณคดีแคว้นไคเบอร์ปักตุนควา (Khyber Pakhtunkhwa’s archaeology department) ได้แถลงข่าวการขุดค้นพบ พระนอนไสยาสน์ – ปรินิพพาน (Sleeping Buddha or Buddha Parinirvana) อายุกว่า 1,800 ปี (ราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 9) ในซากของหมู่อาคาร (Bhamala Buddhist Complex) ใกล้กับสถูปประธาน “ภัมมาลา” (Bhamala Stupa) ทางฝั่งตะวันออก 
.

.
            สังฆารามภัมมาลา ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำฮาโล (Haro) แม่น้ำที่มีสีฟ้าใส ทิวทัศน์งดงามในท่ามกลางหุบเขา ทางทิศใต้ของเมืองหริปุระ (Haripur) ในเขตแคว้นไคเบอร์ปักตุนควา ห่างจากกรุงอิสลามมาบัดไปทางทิศเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร 

.

.


.


         การขุดค้นทางโบราณคดีที่สถูปภัมมาลา เพิ่งเริมต้นขึ้นใหม่ในช่วงต้นปี 2560 นี้ โดยการดูแลของ UNESCO หลังจากหยุดไปนานตั้งแต่ปี 2472 การขุดค้นในครั้งนี้ พบวัตถุโบราณและประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากครับ

.

.

.

.

.
          พระพุทธรูปปางไสยาสน์ – ปรินิพพาน บนผนังอาคาร พบฝังอยู่ใต้กองหลังคาหินของอาคารชั้นบนที่พังลงมาทับถม มีความยาวประมาณ 14 เมตร ประทับบนฐาน ศิลปะแบบปลายกุษาณะ แกะสลักขึ้นจากหินทรายทำสี (Kanjur) พระพักตร์มีร่องรอยถูกทุบทำลาย ส่วนแขนและขาหักลงมากองที่พื้นโดยพวกขุดหาสมบัติ จัดว่าเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเอเชียใต้ และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย 
.

.

           สถูปภัมมาลา มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายคลึงกับสถูปในแคว้นคันธาระ (Gandhara) และ เมืองตักศิลา (Taxila) คือก่อฐานด้วยหินเรียงเป็นกำแพงผนังสูงใหญ่ มีเสาติดผนังแบ่งเป็นช่อง ยอดเสาทำเป็นใบอะแควนตัสแบบกรีก แผนผัง “จัตุรมุข” ทำเป็นบันไดทั้ง 4 ด้าน ร่วมสมัยกับสถูปประธานที่ “สังฆารามโมห์ราโมราดู” (Mohra Moradu Monastery) และ “สังฆารามจอเลียน” (Jaulian Monastery) ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากเมืองตักศิลา “สังฆารามเมส ไอนัค” (Mes Aynak) ในจังหวัดโลการ์ (Logar) ของประเทศอัฟกานิสถาน “สถูปกูลดาลา” (Guldara stupa) ทางทิศใต้ของกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงยุคปลายอำนาจของจักรวรรดิกุษาณะ (Kushana Empire) ราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 9

.

.

.

            ซึ่งก็ปรากฏอิทธิพลของกลุ่มอินโดซัสซาเนียน (Indo –Sasanians) จากเปอร์เซียในแคว้นคันธาระ และ ราชวงศ์คุปตะ จากอินเดียเหนือเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันแล้วครับ
.

โดย ศุภศรุต

 

กลับไปที่ www.oknation.net