วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บางมูลนากฯ เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา


เดินไปรอบๆโรงเรียนบางมูลนากฯ พบอาคารชั้นเดียว เป็นที่ตั้งของชมรมผู้ปกครองจิตอาสา

คุณธรรมของผู้ปกครองสูงส่งเพราะผู้ปกครองจัดสรรกันเดินทางมาโรงเรียนกันเป็นกลุ่มย่อยๆมาทุกวัน

เพื่อ...

ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูได้ด้วยการเดิน

ช่วยสำรวจในบริเวณห้องน้ำ ตามซอกมุมตึกต่างๆ

หลังจากนั้น

ก็มานั่งประชุมปรึกษาหารือกันพร้อมบันทึกการประชุมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

มอบกับฝ่ายบริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานต่างๆ

นำไปปรับปรุง แก้ไขในโอกาสต่อไป

ที่จะทำให้ปัญหาต่างๆในสถานศึกษาลดน้อยลง....หรือหมดสิ้นไป...

การมาทำงานของเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา มาทำงานด้วยหัวใจ

บางคนเป็นเจ้าของโรงสีข้าว

บางคนเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน

บางคนเป็นข้าราชการบำนาญ

บางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้า

และบางคนเป็นลูกจ้างรายวัน

แต่ทุกคนมีจิตอาสา

ทุกคนจองวันเวลาไว้หนึ่งรอบปีและเสียสละเวลาอันมีค่าของตนเอง

รอวันเวลาที่จะมาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด..ในวันหนึ่งที่รอคอย

แล้ววันรุ่งขึ้นก็จะมีผู้ปกครองชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่สืบต่อกันไปตลอดทั้งสัปดาห์

ตลอดทั้งเดือน

ตลอดทั้งภาคเรียนนั่นเอง โรงเรียนจึงสะอาด

ปลอดภัย..

รอบๆบ้านพักครูเป็นสวนเกษตร ปลูกผัก

ก็อาจจะเป็นผลของการประชุมของเครือข่ายผู้ปกครองที่เสนอ

ให้ดำเนินการใช้ประโยชน์ของพื้นรอบๆบ้านพักครู

นั่นเป็นผลจากการที่ผู้บริหารโรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา

เมื่อรับฟังแล้วเห็นดีเห็นชอบก็ลงมีปฏิบัติจึงเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ด้วยตา

และสัมผัสได้ด้วยใจที่กว้างขวางของกลุ่มผู้บริหาร...และหัวหน้างานของโรงเรียน

มองไปอีกมุงหนึ่งข้างบ้านพักครูก็เป็นโรงเพาะเห็ดที่เด็กได้เรียนรู้เกษตรพอเพียง

บริเวณข้างๆตึก มีการจัดเก็บใบไม้กลายเป็นปุ๋ย

นักเรียนเองมาถึงโรงเรียน

ก็เดินเข้าโรงเรียนเป็นแถวดูเรียบร้อย

และนักเรียนก็นำไม้กวาด ช่วยกันกวาดตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

นักเรียนช่วยกันด้วยหัวใจเต็มร้อย

เมื่อถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนเข้าแถวโดยมีครูยินอยู่ในแถวนักเรียนด้วยทุกชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิชาทหารเข้าแถวแยกส่วนกันออกไป

สถานศึกษาแห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ดังนั้น จึงมีทหารอาชีพมาประจำที่โรงเรียนหนึ่งคนเพื่อฝึกระเบียบวินัย

ตั้งแต่จัดเตรียมนักศึกษาปีสาม มายืนประจำหน้าประตู ๑๐ คน

เพื่อตรวจเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารก่อนนเข้าโรงเรียน

ดูๆแล้วนอกจากผู้ปกครองที่ใจดีและดีใจที่ได้ทำหน้าที่จิตอาสาแล้ว

ก็มีนักเรียนจิตอาสา

มีนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

มีทหารจิตอาสา ทำให้ภาพรวมๆของโรงเรียนสมกับเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริงๆ

สิงหาคุณ

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net