วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทานคุณธรรม ราชสีห์ฯ


 

ยศ  [ยด] น. ความยกย่องนับถือเกียรติของตน, เกียรติคุณ, ฐานันดรที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ

                   พระราชทานแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีสูงต่ำตามลำดับกันไป; 

                   เครื่องหมายพิเศษที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีฐานนัดร

                   มีสูงมีต่ำตามลำดับกันไป, เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล.

               ว. ที่แสดงฐานะหรือชั้น เช่นพัดยศ. (ส.; ป.).

ยศช้างขุนนางพระ (สำ) น.ยศที่ไม่สำคัญ ไม่จริงจังและไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่ใครได้

ยศอย่าง น. การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์.

เล็ก ว.  มีขนาดบ่อมกว่าเมือ่เทียบกัน. เช่นละมุดเล็กกว่าส้มโอ กล้วยไข่เล็กกว่ากล้วยหอม

 เล็กน้อย  ว. นิดหน่อย เช่นเสียหายเล็กน้อย, ไม่สำคัญ เช่นเรื่องเล็กน้อย

เล็กพริกขี้หนู (สำ) ว. เล็กแต่เก่งกล้าสามารถมาก , เล็กแต่มีพิษสง .

ศักดิ์  น. อำนาจ,ความสามารถ, เช่นมีศักดิ์สูง ถือศักดิ์ ; กำลัง; ฐานะ เช่น มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญานี้ทุกประการ;

 หอก,หลาว. (ส.ศฺกติ; ป.สฺตติ)

สอน ก. บอกวิชาความรู้ให้. เช่นครูสอนหนังสือนักเรียน,แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

เพื่อให้รู้ดีชั่ว เป็นต้น

ใหญ่  ว. โต เช่น พี่คนใหญ่, คนโต เช่น เขยใหญ่, มีขนาดใหญ่โตกว่า

              หรือสำคัญกว่าเป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกัน เช่น ข่าวใหญ่ สงครามใหญ่ ,

              มีขนาดไม่เล็ก เช่นบ้านหลังใหญ่  ; รุนแรงมาก , อุตลุด, เช่นทะเลาะกันใหญ่

              ชกกันใหญ่.

ใหญ่น้อย ว. บรรดา, ทั้งหลาย,เช่นสัตว์ใหญ่น้อยวิ่งหนีไฟป่า.

ใหญ่หลวง ว. รุนแรงหนัก, เช่นบุญคุณของท่านใหญ่หลวงนัก.

หลังจากผู้เรียน วิเคราะห์คำศัพท์ จัดเป็นการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา ทำให้พบว่า คำศัพท์ ให้ความรู้เรื่อง หลักการอ่านคำ ที่ถูกต้อง 

ชนิดของคำ  คำนาม คำกริยา ฯลฯ  ที่มาของคำมาจากการยืมภาษาต่างประเทศ  เช่น ภาษบาลี -สันสกฤต

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

....

ความเล็กความใหญ่สังเกตจากพฤติกรรม ดังสาธกโวหาร นิทานเรื่อง... 

ราชสีห์กับหนู

กาลครั้งหนึ่ง / นานมา / ในป่าใหญ่ /                     สิงโตได้ / ตำแหน่งดี / มียศศักดิ์ /

เป็นเจ้าป่า / ยิ่งใหญ่ / ใครทายทัก /                        ต่างรู้จัก / กันทั่ว /และกลัวเกรง /

วันหนึ่งมี / หนูนา / เซ่อซ่ามาก /                           วิ่งข้ามฟาก / เสียงดัง / อย่างอวดเก่ง /

ราชสีห์ /  ตกใจ / ใครนักเลง  /               จับหนูเก่ง / หมายกินร่าง / มื้อกลางวัน /

เจ้าหนูวอน /ขอชีวิต / จากเจ้าป่า /         บอกภายหน้า / จะแทนคุณ / ยามคับขัน /

สิงโตจึง /ปล่อยไป /ไม่ฆ่ามัน                /               หนูตัวนั้น / วิ่งรี่ / รีบหนีไป /

วันหนึ่ง /  ราชสีห์ / พลันมีเคราะห์ /    เดินลัดเลาะ / ติดบ่วงพราน / คลานไม่ไหว /

หนูมาช่วย / กัดบ่วงขาด / แคล้วคลาดภัย /          ราชสีห์/ ซึ้งใจ /ไปอีกนาน /

นิทาน /เรื่องนี้สอน / ให้รู้คิด /              ทุกชีวิต/  มีค่า / อย่า / มองผ่าน /

“อย่าดูหมิ่น / ผู้ด้อยกว่า / ถ้าพบพาน”  /               คือนิทาน / จากอิสป / จบแล้วเอย /

ที่มา :  ดวงใจ  ดำรงสุทธิพงศ์. นิทานคำกลอน.กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.๒๕๔๘.

 

ขอขอบคุณ คุณดวงใจ เป็นอย่างสูง

การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์อาจจะให้นักเรียนฝึกลาเส้นสัมผัส พยัญชนะ หรือสัมผัสสระ

จัดเป็นความงาม ได้อีกประการหนึ่ง

 

 

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net