วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทานคุณธรรม เทพารักษ์ฯ


 

เทพ ๑, เทพ- [ เทบ, เทบพะ-] น. เทวดา. (ป., ส.เทว).

เทพเจ้า น. เทวดาผู้เป็นใหญ่.

เทพชุมนุม  [เทบ-] น. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง (จารึกวัดโพธิ์); ชื่อภาพเขียนรูปเทวดานั่งประนมมือเรียงกันเป็นแถว

                              ตั้งแต่5 ตนขึ้นไป ตามฝาผนังในพระอุโบสถหรือหอพระจะมีหน้าเดียวหรือ สี่หน้าอย่างหน้าพรหมก็ได้

เทพนิยาย น. เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวาดา.

เทพบดี [เทบบอดี] น.เจ้าแห่งเทวาดา ,พระอินทร์.(ส.)

เทพดา [เทบพะ-] น. เทวดา (โบ) เทพยดา

เทพารักษ์ น. เทวดาผู้ดูแลที่แห่งใดแห่งหนึ่ง.(ส.)

เทพ ๒ น. เชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า เทพ เช่น เทพชาตรี เทพทอง เทพนิมิต

                 เทพบรรทมเทพประทม  เทพรัญจวน

เทพ ๓ น. สมศักดิ์พระราชาคณะสูงกว่าชั้นราช ตำ่กว่าชั้นธรรม เช่น พระเทพโมลี.

ตัด ก.  ทำให้ขาดด้วยของมีคม เช่นตัดกระดาษ

ตัดขาด ก. เลิกคบหากัน.

ตัดใจ ก. ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น.

ตัดช่องน้อยแต่พอตัว (สำ) ก. เอาตัวรอดแต่ผู้เดียว.

ตัดเชือก (สำ) ก. ตัดความสัมพันธ์ ไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป.

ตัดญาติขาดมิตร (สำ) ก. ตัดขาดจากกัน.

ตัดต้นไฟ ก. ตัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องไป.

ตัดตอน ก. แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน.

ตัดเป็นตัดตาย (สำ) ตัดขากจากันอย่างเด็ดขาด

ตัดไฟต้นลม (สำ) ก. ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป.

ตัดหนามอย่าไว้หน่อ (สำ) ก. ทำลายให้ถึงต้นตอ

ตัดหัวคั่วแห้ง (สำ) ก. ฆ่าให้ตายเพื่อให้หายแค้น

ตัดหางปล่อยวัด (สำ)ก. ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป.

การวิเคราะห์คำศัพท์ ทำให้ทราบการอ่านที่ถูกต้อง  ชนิดคำ  ที่มาของคำเป็นคำที่เป็นสำนวน

หรือเป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

จัดเป็นคุณค่าทางเนื้อหา

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

.... 

...ความซื่อสัตย์... เกิดและมีในคนที่ สัตย์ซื่อดังสาธกโวหารเรื่อง.... 

เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้

กาลครั้งหนึ่ง / นานมากจน /  จำไม่ได้  /               มีเรื่องเล่า  / กล่าวไว้  / ให้เตือนจิต /

ชายคนหนึ่ง / ตัดฟืนขาย  / เลี้ยงชีวิต   /               ไม่เคยคิด /  โลภทำ / แต่กรรมดี /

สมบัติมี / เพียงขวานเก่า  /  เอาไว้ใช้ /                   รู้พอเพียง / ทุกสิ่งไป / ไม่ตระหนี่ /

เข้าป่า / เก็บฟืนขาย / เลี้ยวชีวี /                              ยามใดมี / ก็แบ่งสรร / ปันน้ำใจ /

                วันหนึ่งเขา / เข้าไป / ในป่ากว้าง /         ระหว่างทาง / เดินข้าม / ริมธารใส /

ขวานในมือ / พลัดตก /ลงน้ำไป /                          เขางมหา / เท่าใด  / ก็ไม่เจอ /

จึงอ้อนวอน / เทพารักษ์ / พิทักษ์ป่า /                    ให้ช่วยหา / ขวานในน้ำ / ยามพลั้งเผลอ /

ขวานคู่ชีพ / เปรียบเสมือน / เป็นเพื่อนเกลอ /      ขอเสนอ / เครื่องเซ่น / เป็นรางวัล /

                เทพารักษ์ เห็นใจ / จึงช่วยหา /              งมขวานทอง / ขึ้นมา / เป็นของขวัญ /

ชายตัดฟืน / บอกไม่ใช่ / ให้ผิดอัน /                      ขวานของฉัน / เก่ากว่านี้ / ไม่มีราคา /

เทพารักษ์ / ส่งขวานเงินให้ / ก็ไม่รับ /                  จึงควรนับ / ว่าซื่อสัตย์ / เป็นหนักหนา /

ไม่ละโมบ / โลภมาก / อยากเงินตรา /                    มีสัมมา / อาชีพ / ที่พอใจ

                เทพารักษ์เห็น / เป็นคนดี / ที่ซื่อสัตย์ / จึงไม่ขัด / งมขวานเก่า /เอามาให้ /

แถมขวานเงิน / ขวานทอง / สองอันไป /              ชายตัดไม้ / จึงรายล้ำ / ไม่ลำเค็ญ /

ชีวิตแม้ /อับจน /อดทนสู้ /                                    ตั้งตนอยู่  / ในธรรมมะ /จะดีเด่น /

ชีวิตคน/ ตัดไม้ / ได้ร่มเย็น /                                 เพราะเขาเป็น / คนสัตย์ซื่อ / ถือคุณธรรม /

 

  

ที่มา :  ดวงใจ  ดำรงสุทธิพงศ์. นิทานคำกลอน.กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.๒๕๔๘.

 

หลังจากนักเรียนอ่านนิทานนิทานแล้วสามารถลากเส้นสัมผัสระหว่างวรรค

หรือภายในวรรคจัดว่าเป็นคุณค่าทางวรรณศิลป์

ขอขคุณ คุณดวงใจเป็นอย่างสูง

สิงหาคุณ

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net