วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทานกระต่ายกับเต่า PLCอ่านฟังเสียง


 

กระต่าย  ๑ น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือกระต่ายป่า ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว อาศัยในโพรงดิน .

กระต่ายตื่นตูม   (สำ) น. ใช้เปรียบกับคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันได้สำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

กระต่ายสามขา  (สำ)  ว. ยืนกรานไม่ยอมรับ, กระต่ายขาเดียวก็ว่า .

กระต่ายหมายจันทร์ (สำ)  น. ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า .

กระต่าย๒  น.เครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กะเทาะกะลาออก.

เต่า ๑  น.  ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งในอันดัน  Cheloniaตัวมีกระดองหุ้ม มีหลายชนิดและหลายวงศ์ ที่อยู่บนบกเช่นเต่านา ที่อยู่ในทะเลเช่นเต่ากระ เต่ามะเฟือง .  อยู่ตามภูเขา เช่นเต่าหก ว. โดยปริยายหมายความว่า โง่ หรือเชื่องช้า

เต่า ๒  น.  แผ่นผ้าสำหรับคาดหน้าอกเด็กเล็กๆ, เอี๊ยม ก็ว่า.

เต่า ๓  น. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือตรงกับเลข ๙, เขียนเป็นเต้า ก็มี .

เต่า ๔  น. ชื่อดาวกลุ่มหนึ่ง .

เป้าประสงค์ น. วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง เช่น เป้าประสงค์ของวิชานี้เพื่อฝึกทักษะของผู้เรียน.

เป้าหมาย  น. บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือการสังเกต;  ความมุ่งหมายเจาะจงให้ได้ตามเจตนา.

วิเคราะห์คำศัพท์ พบว่าคำศัพท์จะทำให้ทราบ ชนิดคำ  คำกริยา คำนาม หรือ คำนี้มาจากสำนวน

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

หากเราหันมาใช้นิทานคุณธรรม เรื่อง กระต่ายกับเต่าหรือเรื่องอื่นๆ ฝึกฝนนักเรียนฝึกบ่อยๆ

กระทั่งเสียงมีคุณภาพ

กระทั่งอัตราเร็วหรือลีลาไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไป ก็ทำให้นักเรียนอ่านฟังเสียงได้ดี

เมื่อร่วมกิจกรรมระดับประเทศในโครงการ ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม  เอกลักษณ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐

ส่งผลให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่นักเรียนระดับนี้ทำได้และทำได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

กระต่ายกับเต่า

ครั้งหนึ่งมี /  กระต่าย / อยู่ชายป่า /                      เดินกินหญ้า / วิ่งเล่น / ไปเห็นเต่า /

จึ่งร้องท้า / อวดเก่ง / อย่างเร่งเร้า /                      มาวิ่งแข่ง /  กับเรา  / ไหมเต่านา

เต่าฟังคำ  /  กระต่าย /  ก็หมายสู้ /                      เพื่อกอบกู้ /  ศักดิ์ศรี  /  อันมีค่า  /

เมื่อถูกหมิ่น / จึงตอบกลับ  / รับคำท้า /                               เส้นชัยอยู่  / แนวป่า  / มาแข่งกัน /

กระต่ายวิ่ง  /  นำไป  / ห่างไกลมาก /                   ประมาทอยาก /  พักนอน  /  เสียก่อนนั้น  /

คิดว่าเต่า /  วิ่งอย่างไร  / คงไม่ทัน /                      เพราะว่าขา /  ของมัน /สั้นนิดเดียว /

เจ้าเต่าน้อย /  อุตสาหะ  / มิละลด /                     ทรหด  / เดินรุด  / ไม่หยุดเหลียว /

หนทางไกล / กลับใกล้ / ไวจริงเจียว                    แนวป่าเขียว / มองเห็น / เข้าเส้นชัย /

กระต่ายตื่น / ลืมตา /ผวาลุก  /                             วิ่งหัวซุก / หัวซุน /ผลุนผลันใหญ่ /

เพราะประมาท / จึงแพ้เต่า / น่าเศร้าใจ /             ทำอะไร / ประมาท/ มักพลาดเอย

 

ที่มา  ไพรินทร์  พันธวงศ์ .นิทานคำกลอน. กรุงเทพฯ . โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. ๒๕๔๘.

การอ่านเขียนคิดวิเคราะห์

อาจจะให้นักเรียนวิเคราะห์คุณธรรมจากเรื่องนี้หรือวิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องนี้

 

สิงหาคุณ  ขอขอบคุณ คุณไพรินทร์ เป็นอย่างสูง

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net