วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญเที่ยวงาน สังคมสุขใจ อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน


 

 

"สังคมสุขใจ อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน"

 

ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 

 

ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน นครปฐม

 

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มูลนิธิสังคมสุขใจ 

ผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒณธรรมอาหารต่อเนื่อง จัดงานสังคมสุขใจ 

ปีที่ 4  ภายใต้แนวคิด  "สังคมสุขใจ อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน" 

ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560  ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน นครปฐม

 

เกษตรกรสามพรานโมเดล และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จากทั่วประเทศ

นำผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งสดและแปรรูปมาออกร้านจำหน่ายกันอย่างคึกคัก

ททท. จัดเต็มเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานลิ้มรสชาติอาหารไทยสุด Amazing

และชมนิทรรศการ 10 ชุนชนอาหารเด็ด ที่เที่ยวดัง   ในงานมีการแนะนำเส้นทาง

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ที่น่าสนใจ และกิจกรรมดี ๆ อีกมากมาย

 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

"สังคมสุขใจ อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน" เมื่อวานนี้

 

ของว่างรับรองสื่อ  เมี่ยงคำ กล้วยทับ ขนมบ้าบิ่น  อร่อยทุกอย่าง  

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี

นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

กล่าวต้อนรับปประธานในพิธี และผู้ร่วมงานในนามจังหวัดนครปฐม

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการ สำนัก 5 สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

กล่าวถึง แนวที่สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ส่งเสริมสามพรานโมเดลเป็นชุมชนอาหาร

อินทรีย์ และงานสังคมสุขใจ อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน

สามพรานโมเดลจนเกิดงานสังคมสุขใจ

 นายอรุษ นวราช คณะกรรมการจัดงาน 

ปิดเผยว่า งานสังคมสุขใจปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทย

ยั่งยืน” โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(ททท.) และเครือข่ายภาคี เกษตรกร  เพื่อต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้ตื่นตัวเป็น Smart

Consumer คือ รู้เท่าทัน ฉลาดเลือก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็น

Change Agent สร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน 

 

จากบรรยากาศของการจัดงานในปีนี้ผู้บริโภคตื่นตัวมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

และเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี หลายคนมาตั้งแต่ครั้งแรก ปีนี้ก็มาอีก ถามไถ่ให้กำลังใจ

อุดหนุนสินค้าของเกษตรกรอย่างเต็มใจ ขณะที่เกษตรกรเองใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนเรียน

รู้ร่วมกัน บรรยากาศเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราเดินมาถูกทาง ผู้บริโภคยังมีความต้องการ

เรื่องอาหารปลอดภัย เรื่องวิถีชุมชน เรื่องการท่องเที่ยวชุมชนอีกมากมาย  ข้อมูลจาก

ผู้บริโภคทำให้เกษตรกร ได้รู้ถึงปัญหา และโอกาส เพื่อพัฒนาแปลงปลูกผลผลิต 

รวมถึงการแปรรูปให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

 

          “ขอบคุณ ททท. ภาคีเครือข่าย รวมถึงเกษตรกร ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ จนเกิดผลสำเร็จ

อย่างดียิ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งมุมความรู้ เวทีเสวนา หรือสินค้า

เกษตรอินทรีย์ ทั้งสด และแปรรูป   ก็ขายดิบขายดี ผมดีใจที่งานดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์

กับทุกภาคส่วน การจัดงานในแต่ละปี ทำให้เราได้เรียนรู้มากมาย ซึ่งจะได้นำไปปรับ

เพื่อพัฒนางานของมูลนิธิสังคมสุขใจ และสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้ดีและก้าวหน้าขึ้นไปอีก” 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ประธานในพิธี 

 กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนตื่นตัว หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัย

พร้อมใจกันจัดงานสังคมสุขใจขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 และขอชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจ

ที่ขับเคลื่อนสามพรานโมเดลมาถึงจุดของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในจังหวัดนครปฐม

และใกล้เคียง โดยพัฒนาทั้งโซ่อุปทาน ต้นน้ำ  กลางน้ำ ปลายน้ำ  ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนในพื้นที่

และภาคเอกชน บนพื้นฐานของธุรกิจที่เป็นธรรม ถือว่าเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงสังคมแบบใหม่อย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์

นับเป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวและสุขภาพของประเทศ   ซึ่งต้องขอบคุณ ททท. ที่มาร่วมขับเคลื่อน

ทำให้เรื่องวิถีชุมชน วิถีเกษตรอินทรีย์ ได้รับการต่อยอด

เกิดเป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณค่า และเป็นเสน่ห์

ลั่นกล้องเปิดงาน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล มอบใบประกาศรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

(มกท.IFOAM) และระบบรับรองที่มีส่วนร่วม (PGS) ให้กับตัวแทนเกษตรกรในเครือข่าย

สามพรานโมเดล   ตัวแทนเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดลกล่าวคำปฏิญาณตน

กลุ่มน้ำตาลมิตรผล

 กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป

พัฟย่าง

 แปลงผักตัวอย่าง

 โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมาร่วมงานด้วย

สาธารณสุขเอาผักที่ปลูกเองมาขายและบริการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด

นิทรรศการ 10 ชุนชนอาหารเด็ด ที่เที่ยวดัง   

 

เชิญเที่ยวงาน สังคมสุขใจ อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน

ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน นครปฐม

 

งานยังมีอีก 2 วัน คือ 16 และ 17 ธ.ค. นี้     ในงานนี้มี ผัก ผลไม้  อาหาร

และผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี สินค้าเกษตรอินทรีย์จำหน่ายมากมาย

 

 

  Joy'Gangster

โดย JoyGangster

 

กลับไปที่ www.oknation.net