วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ฯ
"ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า"

การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ฯ เกิดขึ้นครั้งแรกในคริสตจักรคอปติกออร์ทอดอกซ์ ต่อมาได้แพร่หลายในศาสนาคริสต์ตะวันตกมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ จนกระทั่ง ค.ศ.1921 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ทรงกำหนดวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ตรงกับวันอาทิตย์-หลังวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (คือวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม) ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 จึงย้ายมาเป็นวันอาทิตย์-หลังวันคริสต์มาส ในกรณีที่ไม่มีวันอาทิตย์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนั้น ก็ให้ถือเอาวันที่ 30 ธันวาคมเป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แทน จนถึงทุกวันนี้..

 

โดย sdcenter

 

กลับไปที่ www.oknation.net