วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แปลงผักน้ำขั้นบันได สวยไม่แพ้ต่างประเทศ


แปลงผักน้ำบ้านปิยมิตร  ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

                       ผักน้ำ มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส แล้วนำมาปลูกในประเทศจีน เข้าสู่สู่ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในอดีตนั้น ผักน้ำเบตงนิยมบริโภคกันเฉพาะหมู่คนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง จังหวัดยะลาเท่านั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป แต่ระยะ 20 ปี ให้หลัง การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ทำให้ทราบว่า เป็นเมนูอาหารและสรรพคุณแก้ร้อนใน จึงกลายเป็นเมนูเด่นของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาตั้งแต่นั้นมา

                      ผักน้ำเบตง ตั้งแต่อดีต ชาวบ้านปลูกเพื่อใช้ประกอบอาหารในบ้านกินกันเอง เพราะยังพอมีผืนนาตามหุบเขา มีน้ำใสไหลเย็นตลอดปี แต่ภายหลังสภาพแวดล้อมของเมืองเข้ามาจึงทำให้ ผักน้ำเบตงไม่สามารถปลูกได้อีก เหลือไว้เพียงหุบเขาในพื้นที่สูงที่มีลำธารน้ำสะอาดเย็นๆไหลตลอดปี บ้านปิยมิตร 1-3 ในำตบลตาเนาะแมเราะ และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

                     ต่อมามีปัญหาเรื่องหนอนใยผักน้ำ จึงมีการใช้สารเคมีฉีด แต่ก็ไม่สามารถกำจัดได้ ทำให้มีการระบาดของหนอนใยผักไปทั่ว ซึ่ง หนอนใยผักตอนกลางวันจะหลบลงไปอยู่ในน้ำทำให้ไม่สัมผัสกับสารเคมีที่ฉีด พอตอนกลางคืนหนอนใยผักก็ขึ้นมากินยอดและใบ ไม่สามารถกำจัดได้หมดได้ เกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการฉีดยาตอนเช้าเป็นฉีดตอนเย็น ทำให้หนอนใยผักแทบสูญพันธุ์ไปจากเบตง แต่ก็อันตรายกับผู้บริโภค

 

                     ปัจจุบันเกษตรกรใช้เชื้อบีที ในการกำจัดหนอนแทนสารเคมีและใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดไล่แมลงซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพของทั้งคนปลูกและคนกิน คุณจกล๊ก แซ่ลี่ เกษตรกรผู้ปลูกผักน้ำเบตง อยู่บ้านเลขที่ 239 หมู่ที่ 2 (บ้านปิยะมิตร 2) ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ปลูกผักน้ำเบตงมาประมาณ 17 ปี เล่าว่า การปลูกผักน้ำเบตงให้มีการเจริญเติบโตที่ดีจะต้องมีปัจจัย 3 อย่าง คือ ปัจจัยที่หนึ่ง น้ำจะต้องเป็นน้ำสะอาด เย็น และเป็นน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งน้ำที่ปลูกในปัจจุบันเป็นน้ำเย็นที่ไหลลงมาจากเขา ปัจจัยที่สอง คืออุณหภูมิน้ำจะต้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ซึ่งน้ำที่เบตงอุณหภูมิที่ปลูกอยู่ระหว่าง 22-25 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของผักน้ำเบตง  ปัจจัยที่สาม คือสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งหมด ไม่ว่าแสงหรือความชื้น ซึ่งเรื่องปัจจัยเหล่านี้ คุณสมชาย ทองพูล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานของจังหวัดยะลาบอกว่า

                 "แสงที่จ้าเกินไป ไม่เหมาะกับผักน้ำเบตง และการปลูกในสภาพที่ไม่เหมาะสม ผักน้ำเบตงจะเจริญเติบโตไม่ดี ผักจะเหนียวและมีรสขม ไม่เหมาะกับการบริโภค ช่วงที่ผักน้ำเบตงให้ผลผลิตมากที่สุดคือ ในช่วงหน้าหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และยืนยันว่าปัจจุบันผักน้ำเบตงเป็นผักปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ”  การเตรียมพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมคือการทำแปลงแบบขั้นบันไดลดหลั่นลงมาเป็นช่วงๆเพื่อให้น้ำไหลผ่านทุกๆแปลง การกั้นเป็นคันขึ้นมา ถ้าปั้นจากดินเหมือนคันนาปกติ เมื่อฤดูน้ำหลากคันจะชำรุดได้ง่าย" 


 

               ในแปลงปลูกผักน้ำ เกษตรกรมักนำก้อนหินขนาดย่อมๆ มาเสริมให้แข็งแรงเพื่อรับแรงน้ำหลากในฤดูฝนแทน สภาพดินที่เหมาะสมคือเหมือนกับดินท้องนา แต่ถ้าปลูกไปนานๆ ควรจะใส่อินทรียวัตถุเพื่อปรับสภาพให้ดินดีขึ้น ส่วนต้นกล้าที่ใช้คือใช้ได้ทั้งต้นที่ตัดมาแล้วติดราก กับเฉพาะโคนต้นที่มีรากติด ปักดำลงไปเป็นแนวห่างกันประมาณ 1 คืบ เพื่อให้เจริญเติบโตได้เต็มที่ เมื่อครบ 20 วัน จะฉีดน้ำหมักชีวภาพเพื่อไล่แมลงและเร่งการเจริญเติบโต และจะฉีดน้ำหมักชีวภาพอีกทุกๆ 10 วัน จนกระทั่งเก็บเกี่ยว หลังจากปลูกจะใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน จึงจะเก็บเกี่ยวได้ และทุกๆ 1 ปี ควรรื้อแปลงผักน้ำเบตงทั้งหมดเพื่อปลูกใหม่ ถ้าปลูกในสถานที่ที่เหมาะสมจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 5-6 รุ่น ต่อปี

                  ผักน้ำเบตง จะตัดต้นจำหน่ายประมาณ 45-60 วัน วิธีตัดจะใช้มีดคมๆ ตัดส่วนยอดที่ความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ล้างน้ำทำความสะอาด โดยใช้หนังสือพิมพ์ห่อเพื่อรักษาความชื้น มัดละ 1 กิโลกรัม แล้วนำใส่ลังโฟมที่มีน้ำแข็งโรยอยู่ด้านล่างเพื่อรักษาอุณหภูมิ จะสามารถรักษาผักน้ำไว้ได้นานถึง 7 วัน หรือจนกว่าน้ำแข็งจะละลายหมด ราคาจำหน่ายอยู่ประมาณ 35-60 บาท ต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดหรือช่วงฤดูกาล

                   และเนื่องจากการผลิตผักน้ำเบตงต้องอาศัยปัจจัยของธรรมชาติมาก จึงทำให้สถานที่ที่เหมาะกับการปลูกผักชนิดนี้ลดน้อยลง  ผลผลิตจึงน้อยลงตามไปด้วย ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในอำเภอเบตง หากไปจ่ายตลาดช่วงสายๆ ก็จะไม่สามารถหาซื้อผักน้ำเบตงได้  

                

                  ผักน้ำเบตงเป็นผักอวบน้ำ เหมาะสำหรับเอามาผัดน้ำมันหอย ใส่กุ้งแห้งกับกระเทียมดอง หรือ หมูสับ ซึ่งเป็นเมนูเด็ดของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนการนำมาแกงจืดกับหมู ไก่ เนื้อสับ หรือเครื่องในก็เหมาะ บางท่านนิยมนำมาเป็นผักใส่สุกี้ เนื่องจากผักน้ำเบตงมีรสชาติหวานหอม สรรพคุณทางยาของผักน้ำเบตงจะมีสรรพคุณแก้ร้อนใน และช่วยในการขับถ่าย

                สนใจข้อมูลเรื่อง ผักน้ำเบตง สามารถติดต่อได้ที่ คุณสมชาย ทองพูล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เบอร์โทรศัพท์ (081) 609-5825

ข้อมูล : นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน www.technologychaoban.com

ภาพ : ผศ.ดร.ไชยรัตน์ จุสปาโล,ไกรกร แซ่ลก

 

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net