วันที่ พุธ มกราคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ มูลนิธสร้างสุขมุสลิมไทย อบรมผู้แลมัสยิดจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่


ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ มูลนิธสร้างสุขมุสลิมไทย อบรมผู้แลมัสยิดจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่

 

ภภภ

ข่าวสาร กิจกรรม ของคนมุสลิมในพื้นที่ ภาคเหนือ

        ศูนย์กิจกรรมเหนือ มูลนิธสร้างสุขมุสลิมไทย จัดเวทีให้ความรู้แก่ผู้ดูแลมัสยิดในการจัดการมัสยิดปลอดบุหรี่ เชิญผู้นำชุมชน แกนนำมัสยิดจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างความตระหนักในการคืนพื้นที่ให้กับผู้ไม่สูบบุหรี่ อีกทั้งสร้างความตะหนักและป้องปราม มิให้บุคคลภายนอกหรือภายในเอง ร่วมคิด ร่วมมือ จัดมัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์

        ในกิจกรรมเริ่มด้วย น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผอ.ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ เปิดงานด้วยการอ่านพระมหาคัมภีร์กุรอ่าน โดย นักเรียนศาสนา โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัตตักวา วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ ในสถานการณ์ การสูบบุหรื่ในปัจจุบัน พิษภัยและสาเหตุของการเจ็บป่วยที่มาจากบุหรี่ และให้ความรู้เกี่ยว พรบ.ยาสูบ และประเด็นสำคัญใน พรบ. จากนั้น เป็นกิจกรรม ของผู้เข้าร่วมเพื่อร่วมคิดร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ ปัญหา บุหรี่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง นำไปสู่การพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง

        มัสยิดเป็นพื้นที่ สาธารณะที่ ทุกคนในชุมชนมีสิทธิ ในการบำรุงรักษาและป้องกันหรือห้ามในสิ่ง ที่ไม่พึงประสงค์ บุหรี่ ก็เป็นปัญหาหนึ่ง ที่เป็นภัยเงียบทำร้ายผู้ที่มาร่วมกิจกรรมหรือมาเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้า การช่วยกันดูแลป้องปรามให้มัสยิดปลอดสิ่งเสพติดนานา จึงเป็นอามานะห์หรือความรับผิดชอบ สำหรับผู้ดูแลมัสยิด

ชุมพล ศรีสมบัติ ข่าวภาคเหนือ รายงาน

 

 

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net