วันที่ ศุกร์ มกราคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ขอรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน


                          กว่า ๒ ทศวรรษที่โรงเรียนมิได้ขอรับการประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑   โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา   นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  ผอ.ดร.เสาวนิตย์    ทวีสันทนีนุกูล   คณะครู  พนักงานราชการ  บุคลากรทุกฝ่ายและ นักเรียน  ร่วมรับการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน   ณ  หอประชุมโรงเรียนและทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๙.oo น. ถึง ๒๑.oo  น.
                 โดยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา เคยผ่านการประเมินและเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานมาแล้ว ๖ ครั้งคือ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓  ๒๕๒๔  ๒๕๒๖ ๒๕๒๘ ๒๕๓๒  และ ๒๕๓๖
                 กว่า ๒ ทศวรรษที่โรงเรียนมิได้ขอรับการประเมินอีกเลยจนมาปีนี้    ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผอ.ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีย์นุกูล   ได้ย้ายเข้ามารับราชการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนคนที่ ๒๗   เป็นเวลา  ๑ ปีเต็ม   โดยมีทีมบริหารร่วมสร้างคือ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ - รองเพริศพิศ  คูหามุข,    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป- รองวสันต์  จุลพล,  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ - รองภาสกร แก้ววิชิต ,  และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน - รองอำนาจ  อุ่นอก   ได้มองเห็นความพร้อมและศักยภาพจากกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพดีเยี่ยม  จึงได้ขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามีคุณภาพครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานครบทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านที่๑ ด้านคุณภาพนักเรียน   ด้านที่ ๒ ด้านบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านที่ ๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้านที่ ๕ ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร   และรวมถึงด้านสุดท้ายคือ ด้านที่ ๖ ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา

                   การขอรับการประเมินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เวลาที่เหลือคือเวลาแห่งการอคอยฟังผลการประเมินในอีกไม่กี่วันข้างหน้า   เรามาลุ้นร่วมกันนะคะ

                          

 

               

               

               

 

                  

 

                  

 

                

 

              

              

 

            

 

            

           

            

          

          
     

          


           

                      

 

                 

            

                   

                 

             

            

                  

                 

                 

              

 

                                               

               

               

               

                                   

                  

                     ..       

                    

 

                  

                

                

                  

                                                                    

โดย ไออุ่นพฤษภา

 

กลับไปที่ www.oknation.net