วันที่ จันทร์ มกราคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สูบบุหรี่เล็กน้อยเพิ่มเสี่ยงโรคอะไร


ภาพ: บุหรี่เพิ่มเสี่ยงโรคอะไร [ Visualistan ]

 

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา [ CDC ]

 

รายงานว่า

การสูบบุหรี่ทำให้อายุขัยเฉลี่ย (life expectancy)

ลดลง = อย่างน้อย 10 ปี

.....

เป็นที่ทราบกันดีว่า

การสูบบุหรี่มากๆ

เช่น 20 มวน(1 ซอง)/วัน

ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

 

สาเหตุการตายก่อนวัยอันควรในคนสูบบุหรี่...

48% หรือเกือบ 1/2

มาจากโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

..... 

ทว่า...

ยังมีบางท่านสูบไม่มาก

 

เช่น 1 มวน/วัน

แบบนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่ อย่างไร

.....

ภาพ: สูบบุหรี่เล็กน้อย = 1 มวน/วัน เพิ่มเสี่ยงอะไร

.....

การศึกษาใหม่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ

 

รวมงานวิจัยย้อนหลัง 141 รายงาน

มาคำนวณ(ทางสถิติ)ใหม่ พบว่า

..... 

การสูบบุหรี่ขนาดต่ำ = 1 มวน/วัน

(เทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่)

 

เพิ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด

(รวมผู้ชาย-ผู้หญิง) ได้แก่

(1). โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน = 50%

(2). โรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต (stroke/สโตรค) = 30%

..... 

.....

ถ้าเจาะจงเฉพาะผู้ชายสูบ 1 มวน/วัน เพิ่มเสี่ยง

(เทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่)

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ = 48%
 • โรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน = 25%

.....

ถ้าเจาะจงเฉพาะผู้หญิงสูบ 1 มวน/วัน เพิ่มเสี่ยง

(เทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่)

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ = 57%
 • โรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน = 31%

..... 

สรุป คือ

ถ้าเปลี่ยนจาก "ไม่สูบ-เป็น-สูบน้อย(1 มวน/วัน)"

ผู้หญิงเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย

.....

ภาพ: ถ้าลดบุหรี่จาก 20 มวน/วัน เป็น 1 มวน/วัน

ความเสี่ยงโรคจะลดลงเท่าไร

.....

ศ.อัลลัน แฮคชอว์ และคณะ

จากมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน (UK)

 

ทำการคำนวณใหม่อีก

โดยตั้งโจทย์ว่า

.....

ถ้าคนที่สูบหนัก = 20 มวน/วัน

(สมมติให้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดเพิ่ม 100%)

ลดบุหรี่ให้น้อยลง = 1 มวน/วัน

 

ความเสี่ยงจะลดลงหรือไม่ อย่างไร

พบว่า

 

(1). ผู้ชายที่ลดจาก 20 เป็น 1 มวน/วัน 

 • เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่ม = 46%
  (ลดจาก 100% = 54%) 
 • เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพิ่ม = 41% 
  (ลดจาก 100% = 51%)

 

(2). ผู้หญิงที่ลดจาก 20 เป็น 1 มวน/วัน 

 • เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่ม = 31%
  (ลดจาก 100% = 69%) 
 • เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพิ่ม = 34% 
  (ลดจาก 100% = 64%)

.....

.....

สรุป คือ 

(1). การเปลี่ยนจากคนไม่สุบบุหรี่ = 0 มวน/วัน

เป็นสูบน้อย = 1 มวน/วัน

ผู้หญิงเสี่ยงโรคหลอดเลือดเพิ่มมากกว่าผู้ชาย

 

(2). การลดปริมาณบุหรี่

จาก 20 เป็น 1 มวน/วัน

 

ผู้หญิงจะได้รับประโยชน์(ลดเสี่ยง)

จากการ "ลดบุหรี่" มากกว่าผู้ชาย

.....

กลไกที่บุหรี่ทำร้ายผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

อาจเป็นจากปัจจัยต่อไปนี้

 

(1). ผู้หญิงอายุยืนมากกว่าผู้ชาย = 4-7 ปี

ยิ่งอายุมาก ยิ่งเสี่ยงโรคหลอดเลือด(ตามวัย)

 

(2). ผู้หญิงมีขนาดหลอดเลือดเล็กกว่าผู้ชาย

แรงต้านทานการไหลเวียนเลือด

แปรผกผัน

หรือตรงข้ามกับรัศมียกกำลัง 4 

[ Hagen-Poiseuille equation ]

 

เรื่องนี้เป็นไปตามหลักการที่ว่า

ท่อน้ำใหญ่กว่า

ทำให้น้ำลื่่นไหลได้มากกว่าท่อน้ำเล็ก

 

(3). อาการโรคหัวใจในผู้หญิง

มักจะไม่ชัดเจน

วินิจฉัยยากกว่าในผู้ชาย

.....

สรุปคือ 

สูบน้อยๆ ยังเพิ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ-สมอง

.....

ภาพ: ระยะเวลาฟักตัว

จากเริ่มสูบบุหรี่จนถึงเป็นมะเร็งปอด

 

สถิติจากสหรัฐอเมริกา

พบว่า ใช้เวลาประมาณ 20 ปี

..... 

สูบบุหรี่น้อยๆ เพิ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด

เรื่องนี้คล้ายกับการศึกษาเร็วๆ นี้ที่พบว่า

 

การดื่มน้อยๆ (แอลกอฮอล์)

เพิ่มเสี่ยงมะเร็ง [ nationtv ]

โดยเฉพาะมะเร็ง "ขาเข้า-ขาออก" ของทางเดินอาหาร

และกล่องเสียงได้แก่

 • มะเร็งช่องปาก
 • มะเร็งกล่องเสียง
 • มะเร็งหลอดอาหาร
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่

.....

ข้อมูลนี้คงจะช่วยท่านตัดสินใจได้ว่า

จะสูบน้อยสูบมาก

หรือจะดื่มน้อยดื่มมาก

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

Photo > Wikipedia by SakuramboVisualistan

From > ดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยเสี่ยงอะไรBBC, Cancer, CDC 

.....

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net