วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร้อยเอ็ดจะมีหอชมเมือง สูง 101 เมตรแล้วนะ


ร้อยเอ็ดจะมีหอชมเมือง สูง 101 เมตรแล้วนะ

(หอรูปทรงโหวด)

 

            จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีหอชมเมืองแล้วนะ โดยใช้ชื่อว่า  "หอชมเมืองทรงโหวด" ความสูง 101 เมตร ปลูกสร้างณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตัวอาคารประกอบด้วย พื้นที่อาคารชั้นที่ 1 โถงทางเข้าหลัก ส่วนสำนักงานโครงการ ห้องควบคุมต่าง ๆ และห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่อาคารชั้นที่ 2 โถงจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ห้องน้ำ พื้นที่อาคารชั้นที่ 3 ร้านขายของที่ระลึกเมืองร้อยเอ็ด พื้นที่อาคารชั้นที่ 28 พิพิธภัณฑ์เมืองร้อยเอ็ด และจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด ในมุม 360 องศา พื้นที่อาคารชั้นที่ 29 ร้านขายอาหารว่าง ไอศครีม เครื่องดื่ม ชมวิวและห้องน้ำ พื้นที่อาคารชั้นที่ 30-31 พื้นที่ชมวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ดแบบ 360 องศา พื้นที่อาคารชั้นที่ 32 ห้องงานระบบ พื้นที่อาคารชั้นที่ 33 พื้นที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัด

             เจ้าของคือ จังหวัดร้อยเอ็ด "หอชมเมืองทรงโหวด" ออกแบบโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ราคา 341 ล้านบาทเศษ ใช้เวลาในการสร้าง 2 ปี  ในโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตรวจการจ้าง ในฐานะตัวแทนชุมชน ซึ่ง เป็น 1 ใน 11 คน ของคณะกรรมการชุดนี้ 

              หลังจากที่ "หอชมเมืองทรงโหวด" สร้างเสร็จเรียบร้อย จะเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศและทั่วโลก จะให้ความสนใจและขึ้นหอสูงเพื่อชมทิวทัศน์ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบ 360 องศาอย่างสวยงาม อันเป็นจุดหนึ่งในการ สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net