วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สสม.เปิดตัวชุมชนรักสุขภาวะชุมชนท่องเที่ยวที่บ้านทอนตรน อ.กงหรา พัทลุง (มีคลิป)


สสม.เปิดตัวชุมชนรักสุขภาวะชุมชนท่องเที่ยวที่ทอนตรน อ.กงหรา พัทลุง

 

 

 

 

           จังหวัดพัทลุงเปิดหมู่บ้านต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดและของภาคใต้ ร่วม สสม.เปิดตัวชุมชนรักสุขภาวะชุมชนท่องเที่ยวที่ทอนตรน หมู่ ๕ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

           ทางศูนย์กิจกรรมภาคใต้ ตอนกลาง สสม. ร่วมกับ ชุมชนบ้านทอนตรน หน่วยงานราชการ หลายภาคส่วน ร่วมจัดงาน เปิดตัว หมู่บ้านต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดและของภาคใต้มี นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน กิจกรรม เปิดประตูสู่บ้านทอนตรน ในหมู่บ้านมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และการอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตรของพี่น้องมุสลิม

 

          โดยรอบถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาเรียงรายทับซ้อนกัน ธรรมชาติที่สวยงามหลายจุด อาทิ หินจมูกควาย เขานมสาว บวกกับมีแหล่งต้นน้ำในหมู่บ้าน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติโดยแท้จริง ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในหมู่บ้านทอนตรน

 

         สำนักงานกองทุนสนัลสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย หรือ สสม.มีวัตถุประสงค์ผลักดัน ให้ชุมชนแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองสำคัญสามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนและเกิดความยั่งยืนอ ซึ่งเป็นเป้าหลักของโครงการ

        ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสตร์ ผู้จัดการแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย กล่าวว่า "ปัจจุบันทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและการประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดความเสื่อมโทรม รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่ไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และทรัพย์สินผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้หมู่บ้านทอนตรน ยังถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขาที่เรียงรายทับซ้อนกัน มีลำธารซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลผ่านใจกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความผูกพันกับธรรมชาติ แม่น้ำลำธาร การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้และขยายพันธุ์ไม้ ซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดและของภาคใต้."

 

 

 

 

       โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) นับเป็นโครงการทางด้านสุขภาวะที่ได้รับการกล่าวขานถึงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยาม แต่เป็นการทำให้สุขภาวะที่ดีแทรกซึมไปในฐานรากที่สุดของสังคม ชุมชนแห่งนี้ เป็นตัวอย่างทางด้านสุขภาวะ และเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอื่นๆ สามารถใช้ในการเรียนรู้หนทางสู่ความสำเร็จ และแก้ไขอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนอื่นได้ดียิ่งขึ้น

 

ชมคลิป

 

 

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net