วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เด็กใต้กับโอกาสไปเข้าค่ายฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


                เดือนพฤศจิกายน 2560 
 

         ลูกศิษย์ที่ไม่ได้สอนกันในชั้นเรียน  แต่เธอบอกว่าเธอเลือกฉัน  เธออยากได้ความช่วยเหลือในเรื่องของคำแนะนำ

การใช้ภาษาที่สละสลวย  เรืองของการตอบคำถามให้ตรงประเด็น  เธออยากได้การแสดงความคิดเห็นและชี้แนะ
 
เกี่ยวกับงานเขียนหนึ่งหน้ากระดาษของเธอที่จะส่งไปพร้อมใบสมัครรับการคัดเลือกเข้าค่ายที่ทางจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยกำลังจะจัดขึ้น  ฉันยินดีและเต็มใจอ่านงานเขียนของเธอและแนะนำโน่นนั่นนี่ไปตามความเหมาะสม  ดูเธอ

จะมีความสุขมาก แล้วก็ลาจากไปพร้อมรอยยิ้ม  
 

              สำหรับคนเป็นครู  มันเป็นความพิเศษที่ชวนปลื้มใจ  เมื่อวันหนึ่งเธอมาบอกว่า  “ครูขาหนูมีรายชื่อผู้ที่ได้รับ

การคัดเลือกค่ะ" “รอไปรับการสัมภาษณ์ค่ะ”  ฉันแสดงความยินดีกับเธอ   แล้วเราก็ห่างหายกันไปอีกหน

             แล้ววันหนึ่งในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561  เธอก็มาหาฉันอีก  เราอยู่โรงเรียนเดียวกันก็จริง  แต่จำนวนนัก

เรียนที่มากพอสมควร   กับการที่ฉันไม่ได้สอนเธอในชั้นเรียน  เราจึงมีโอกาสเห็นกันน้อยมาก  เธอมาเพื่อบอกว่า  เธอ

กลับจากการเข้าค่ายแล้วนะ  เธอมาขอบคุณฉันที่เป็นกำลังใจให้เธอได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกไปเข้าค่ายที่สุดแสน

วิเศษเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สวยงามและสนุกสนานที่สุดในชีวิต

               ฉันรู้สึกเป็นสุขไปกับเธอด้วย เด็กหญิงระดับมัธยมคนหนึ่งในดินแดนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่สามารถ

ไขว่คว้าหาโอกาสที่ดีให้กับชีวิตตัวเองได้สำเร็จ งานเขียนที่น่าสนใจหนึ่งหน้ากระดาษตามประกาศเกณฑ์รับสมัครของ

ทางมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับการสอบสัมภาษณ์  ลูกศิษย์ฉันจึงมีโอกาสได้รับการคัดเลือกได้เข้าค่าย
CU Kru

Camp
11: Day FiveThe Treasure Hunters ตามล่าหาขุมทรัพย์ไขความลับความเป็นครู
 

ของคณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นางสาวนริสรา  ขลิบเกตุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 4 โรงเรียน

คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

               ขอขอบคุณคณะครุศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สร้างโอกาสและกิจกรรมดีๆสู่เด็กๆได้ค้นหาความเป็น

ตัวตน ความชอบ  และค้นหาศักยภาพในตัวเองเพื่อก้าวไปสู่แนวทางการเลือกศึกษาต่อ และพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีร่วม

สร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติต่อไป
               

              นี่คือภาพบางส่วนจากการอยู่ในค่ายของเธอค่ะ


          
                   


 

       

   

     

 

 

    

 

     

 

    

 

   

    

   

   

    

   

  

   

    

  

 

      ท้ายเรื่อง : ขอขอบคุณภาพจากนางสาวนริสรา  ขลิบเกตุ  และบางภาพจาก face book ค่ายคณะครุศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ค่ะ

โดย ไออุ่นพฤษภา

 

กลับไปที่ www.oknation.net