วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการ ทอดสะพานรักอ่านคิดผ่านชีวิตในบทกวี


โครงการ ทอดสะพานรักอ่านคิดผ่านชีวิตในบทกวี’ 

 

        

เพราะเชื่อว่าการอ่านทำให้มีความสุขและเกิดความงอกงามในชีวิต ดังนั้น นอกจากจะทำโครงการค่าย “โรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม” เป็นวิทยาทานปีละครั้งแล้ว วันนี้ข้าพเจ้ายังมีโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่จะบอกกล่าว เพื่อการแบ่งปันความหมายของชีวิต ผ่านกิจกรรมการอ่าน คือ

#โครงการ “ทอดสะพานรักอ่านคิดผ่านชีวิตในบทกวี” สำหรับครู พ่อแม่ และเยาวชน “ผู้มีใจให้การอ่าน” อย่างจริงแท้ เพื่อร่วมกันในกิจกรรมการอ่าน อ่านหนังสือ อ่านชีวิต
...ชีวิตที่สามารถ
-อ่าน คิด วิเคราะห์
-เรียนรู้ความหมายใน 'มิตินัย' ของชีวิต
-ออกแบบชีวิต ใช้ชีวิต
-สร้างสุขจากการอ่านและแรงบันดาลใจ
*ด้วยความหมายของเราเอง

จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมิต้องจำนวนมากมายอะไรนักหรอก เพียงกลุ่มผู้ ‘มีใจ’ จริงๆ ประมาณ ๑๐-๒๐ คน ก็น่ายินดีนักแล้ว อาจจัดเป็นกิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการร่วมกันประมาณ ๒-๓ วัน ณ สถานที่อันเหมาะสม ข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้ทอดสะพานรัก โดยไม่คิดค่าวิทยากร [และยินดีเปิดรับกัลยาณมิตรผู้อาสาเป็นวิทยากรร่วมทางตามโอกาสที่เหมาะสม]
ผู้จัดค่ายเพียงเตรียมที่พัก อาหาร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเท่านั้น
ทั้งนี้ ความเป็น ‘ผู้มีใจ’ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
คำว่า ‘มีใจ’ หมายถึงทุกคนสมัครใจ มิได้ถูกกะเกณฑ์มา!

#กิจกรรม/#เนื้อหา
...ชวนกันอ่านนัยแฝงของบทกวี นัยลึกของชีวิต ออกแบบชีวิต และทางเลือกของชีวิต
...ผ่านการอ่าน พูดคุย เชื่อมโยงกับความหมายของชีวิต ธรรมชาติ และสัจภาวะ
...เน้นการเข้าถึงความหมาย ความงาม ความสุข และตรรกะเชิงวิทยาศาสตร์

หน่วยงานหรือกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เขียนจดหมายแสดงรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและแผนงานการจัดกิจกรรมให้เห็นจริงว่า ‘มีใจ’ ส่งถึง ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ หรือ e-mail : tungsakasome@yahoo.com ผลการคัดเลือกหน่วยงานหรือกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะประกาศให้ทราบทาง Facebook ทุ่งสักอาศรม อู่ทอง สุพรรณบุรี หรืออาจตอบรับโดยตรงตามที่อยู่ที่แนบมาของผู้กลุ่มผู้สนใจ

เป้าหมายหรือความปรารถนาของข้าพเจ้าไม่มีอะไรมากไปกว่าการได้แบ่งปันการอ่านหนังสือและอ่านชีวิต เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเขียนชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิต...บนพื้นที่เกียรติยศของชีวิต

‘การแบ่งปันคือความหมายสำคัญของการมีอยู่’

ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ทุ่งสักอาศรม
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net