วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รับฟังเวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้”


 

มหกรรมการเรียนรู้ "ผู้ใหญ่เล่าขาน...เด็กสานสืบต่อ"

 

 

เชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังเวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้”
ในระดับเด็กและเยาวชน ช่วงชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
.
.
นำโดย...ตัวแทนเยาวชนรุ่นที่1และ รุ่นที่2ที่เคยมีประสบการณ์จากการทำโครงการเพื่อชุมชม
มาร่วมสะท้อมมุมมองกระบวนการเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเอง
รวมถึงเสียงสะท้อนจากพี่เลี้ยงและอาจารย์ปรึกษาที่ได้นำกระบวนการ จากการเปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้ลงมือทำงานผ่านโครงการเพื่อชุมชน (Community Project) ไปเชื่อมโยงและขยายผลกับรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นเรียน
และสามารถนำไปรับใช้ชุมชนและสังคมส่วนรวม
.
.
รับชมเวทีเสวนา “พลเมืองสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้”
ได้ในงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ "ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ" ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา และวัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานมหกรรมได้ที่ >>>https://goo.gl/99WXTr
ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ >>>https://goo.gl/ncWw9q

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net