วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง"


 


หากความรู้ในห้องเรียนไม่ใช่คำตอบเดียวของความสำเร็จ

ของคนในศตวรรษที่ 21 อีกต่อไป 

แล้วอะไร......? คือคำตอบของเรื่องนี้

 

 

 

ถึงเวลาแล้วรึยังที่เราจะปฏิรูปการศึกษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์
ที่มากกว่าการเก็บเกี่ยวในห้องเรียน เพราะ.....
“การเรียนรู้ที่แท้จริงควรที่จะอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริงของผู้เรียน”
การเรียนวิชาในห้องเรียนเป็นการเรียนแบบสมมติ “การสอนจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้เด็ก”
ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุด เปลี่ยนจากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้
ให้เลยไปสู่การพัฒนาทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
นั่นคือ การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง โดยใช้การเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่น
ที่ใช้ฐานทุนในชุมชนเป็นแหล่งในการจัดการเรียนรู้ให้ลูกหลาน
เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่ควบคู่ไปกับการมีสำนึกของความเป็นพลเมือง
.
.
หาคำตอบทั้งหมดนี้ได้จาก ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง"
โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ "ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ" ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา และวัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานมหกรรมได้ที่ >>>https://goo.gl/99WXTr
ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ >>>https://goo.gl/ncWw9q

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net