วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดอกไม้บาน ลานวัฒนธรรม ที่บ้านห้วยหีบ (๓)


                                                   ดอกไม้บาน ลานวัฒนธรรม ที่บ้านห้วยหีบ (๓)

ถามตัวเองว่าการได้มาเยือนและเยี่ยมชมวิถีพื้นบานเช่นนี้ คือความภาคภูมิใจในวิถีแห่งบรรพบุรุษ แม้ว่าจะเป็นการปรุงแต่งภายใต้วิถีดั่งเดิม ที่สำคัญคือได้มาเรียนรู้ ได้มาทักทายพี่น้องผู้ไทภายใต้รอยยิ้มที่เป็นมิตร ทักทายด้วยภาษาผู้ไทที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้

สกลนครมีหลายชาติพันธุ์ทั้ง ย้อ ผู้ไท โซ่ ไทยอีสาน มาแต่เมื่อครั้งก่อตั้งเป็นเมืองสกลทวาปี ในเวลาต่อมาจึงมีชาวจีน เวียดนาม อพยพถิ่นฐานทำมาหากินตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ในแต่ละปีต่างมีงานประเพณีและงานเทศกาลให้ได้มีโอกาสได้มาพบปะทักทายกัน นำศิลปะการแสดงพื้นบ้านมาสืบสานค้นหารากเหง้าของแต่ละชนเผ่า รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่แตกแยก

บ้านห้วยหีบตั้งอยู่ในเขตตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มชาติพันธุ์พื้นถิ่นที่เรียกว่า “ย้อ” ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองภูวา หรือ “เมืองภูวานากะแด้ง”  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง

ชาวผู้ไทเมืองวังอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านห้วยหีบ บางกลุ่มก็อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่เขตอำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้รอยต่อเทือกเขาภูพานอันกว้างใหญ่ จึงได้สืบสายสัมพันธ์กันตลอดมา

ภายใต้ชื่องาน “กินข้าวโฮมพา กิ๋นปลาโฮมหนอง” ของพี่น้องผู้ไทบ้านห้วยหีบ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร บนเวทีการแสดงพื้นบ้านลานพาแลง ในบรรยากาศค่ำคืนแห่งแสงดาวเชิงเขาภูพาน

ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับชุมชนท่องเที่ยวผู้ไทยห้วยหีบของจังหวัดสกลนคร สำหนักงานการท่องเที่ยววิถีผู้ไทภายใต้แนวคิดที่ว่า “”เชื่อมสัมพันธ์ไททั่วโลก ให้เป็นหนึ่งเดียว”  ภายใต้การสนับสนุนของนายกสมาคมผู้ไท  ดร.วิทยา อินาลา ที่ผลักดนให้มีกิจกรรมของชาวผู้ไทในแต่ละท้องถิ่น

ขอชื่นชมสำหรับทีมงานการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนการแสดงในค่ำคืนนี้ ที่โรงเรียนแห่งนี้ผมมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ไทย – เยออรมันขอนแก่น เมื่อหลายปีก่อน คือ คุณครูปัญญา ศรีผายวงศ์ ที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาด้านสังคมหลายโครงการเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อเนื่องกันหลายปี  นอกจากนั้นยังมีคุณครูก่อพงษ์ พงษพรชาญวิชช์ ที่สนับกิจกรรมนักเรียนด้านบทกวี และด้านการถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นคนหนึ่ง ในงานยังเห็นกันแว่บ ๆ คงได้มีโอกาสพบกันนะครับ

จากการการที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวผู้ไทบ้านห้วยหีบในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนที่ก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติให้ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ความยั่งยืนของกิจกรรมและวิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในการต่อยอดและสานต่อกิจกรรม การฟื้นฟูรากเหง้าของชาวผู้ไทยในวิถีปัจจุบัน เพื่อเป็นจุดขายและเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนกิจกรรมต่อไป คงได้มีโอกาสไปเยี่ยมกันอีกสำหรับชุมชนผู้ไทยชาวบ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครครับ 

ตอนต่อไปจะพาไปเที่ยวงานผู้ไทโลก ครั้งที่ ๙ ที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โดย เจนอักษราพิจารณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net