วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์มอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำคณะออกมอบสิ่งของปลอบขวัญให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ พร้อมกำชับให้ท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

   จากเหตุการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 61 เวลา 14.30 น.ได้เกิดเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) ในหลายพื้นที่ของอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ยุ้งข้าว และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวนกว่าร้อยหลังคาเรือน มี วัดและสำนักสงฆ์ 2 แห่ง ในวันที่ 21 มีนาคม 61 เวลา 14.00 น.นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และภาคเอกชน เดินทางไปมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน จำนวน 5 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 58 ราย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเบื้องต้น ทางจังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดสิ่งของ อุปโภค บริโภค พร้องด้วยเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของจำเป็นจากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์มาแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัย โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เน้นย้ำให้ทางอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าช่วยเหลือประเมิน ซ่อมแซม บ้านเรือน ยุ้งฉาง ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนและครบถ้วนทุกหลังคาเรือนที่เดือดร้อน

โดย เด็ดสารตี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net