วันที่ จันทร์ มีนาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สายน้ำแห่งอาเซียน ประจำปี 2561


จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมและหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัด จัดแถลงข่าวการเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ "สายน้ำแห่งอาเซียน" ประจำปี 2561 

  วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการจัดแถลงข่าวจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในชื่องาน "สายน้ำแห่งอาเซียน" ประจำปี 2561  โดยมีนายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก  โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ดร.ฉลอง  สุขทอง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และนางสาวสมธิดา  จะเกรงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมแถลงข่าวแก่ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน

  งานประเพณีสงการนต์ "สายน้ำแห่งอาเซียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงการนต์ให้คงอยู่ สร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความมั่นคง ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ รำวงย้อนยุค ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  การสาธิตการทำขนมพื้นบ้านไทย การละเล่นพื้นบ้าน อาทิ มอญซ่อนผ้า  รีรีข้าวสาร  เดินกะลา  งูกินหาง  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักกะเย่อ  วิ่งกระสอบ นอกจากนี้ยังเปิดให้มีการเล่นน้ำแบบไทยอย่างมีคุณค่า  ผู้เข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

   การจัดงานประเพณีสงการนต์ "สายน้ำแห่งอาเซียน" ในปีนี้ ได้เชิญผู้ว่าราชการจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานด้วย  ได้แก่ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา มาร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำไปเผยแพร่อีกด้วย  จึงขอเรียนเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ในงานประเพณีสงการนต์ "สายน้ำแห่งอาเซียน" ที่จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ และบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง 

โดย เด็ดสารตี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net