วันที่ จันทร์ เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนของหนู


               ท่ามกลางความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุค 4 จี ระบบจะทำการกวาดต้อนหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นไปในทุกวันนี้ได้ คิวคาร์โค๊ด แอพ ธุรกรรมการเบิกเงิน โอนเงิน การซื้อขายสินค้าและบริการ การสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงการบริการภาครัฐ ฯลฯ ถูกควบรวมมาไว้ในสมาร์ทโฟน ให้ผู้ใช้บริการได้เรียกใช้ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วฉับไว สาธุชนท่านใดยังวนเวียนจมปลักอยู่กับห้วงเหวแห่งกาลเวลาในวันเก่าก่อน แล้ววันนี้แน่นอนท่านจะถูกกวาดต้อนไปให้ไปอยู่สุดชายขอบของกาลเวลา

               จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) ข้อ 7.การลดอัตราเพิ่มของประชากร รัฐจะให้ความช่วยเหลือในด้านการวางแผนครอบครัวให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะได้รับบริการความช่วยเหลือในการวางแผนขนาดครอบครัวให้สอดคล้องกับความสามารถหารายได้ของตนได้ตามความสมัครใจ

               "ลูกมากจะยากจน เลี้ยงดูแต่ละคน เหนื่อยอ่อนใจ" นี้คือบทเพลงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ รณรงค์เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ข้อ 7. จากสังคมไทยเก่าก่อนครอบครัวใหญ่มีบุตรจำนวนหลายคน มาเหลือเพียง 2 คน ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จด้วยดีได้ผลทันตาเห็นมาจวบจนปัจจุบัน

               โรงเรียนปฐมศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนโรงเรียนมัธยมศึกษา ชนบทบ้านนอกคอกนา มากมายหลายแห่งหลายสถานที่ทั่วไทย ไม่อาจยืนฝืนไปตามกาลและเวลาได้ ต่างทยอยปิดทำการลง เหลือทิ้งไว้เป็นอาคารว่างเปล่า ชำรุดทรุดโทรม ให้วัชพืชไว้เกาะอาศัย ไร้ความเหลียวแล นี้มันอะไรกัน นักเรียนหายไปไหนหมด หรือจะมุ่งมั่นหันไปเสาะแสวงหาสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มโนภาพว่าจะพบกับความหวังที่ดีกว่าในตัวเมือง อยากให้ได้ตระหนักถึงข้อนี้ นับวันยิ่งทวีคูณลุกลามไปใหญ่โต ฤาจะปล่อยให้โรงเรียนของหนู เป็นที่อยู่ที่ร่ำเรียนของลูกหลาน  "คนต่างด้าว ท้าวต่างแดน"

 

โดย นายสารถี

 

กลับไปที่ www.oknation.net