วันที่ จันทร์ เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ค่ายสี่ศาสนาแกนนำเยาวชนสมานฉันท์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมดารุตตักวา


 ค่ายสี่ศาสนาแกนนำเยาวชนสมานฉันท์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมดารุตตักวา


      การปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนคนไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศ ที่ต้องช่วยกันรักษาและต้องมีการฟื้นฟูโดยเฉพาะความต่างของคนไทยทีนับถือศาสนาที่ต่างกัน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมและศูนย์วัฒนธรรมอิสลามดารุตตักวา มัสยิดอัตตักวาเชียงใหม่ จัดอบรมค่ายแกนนำเยาวชนสมานฉันท์ ประกอบด้วยเยาวชนที่นับถือ ศาสนาพุทธ์ คริสต์ อิสลาม พรามณ์ ฮินดูซิกข์ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ในโครงการมีวิทยากรจาก 4 ศาสนา ร่วมเสวนาในประเด็น การทำงานร่วมกันระหว่างศาสนาบนวิถีของศาสนิกชน ที่ต่าง นอกจากนี้ยังได้นำเยาวชนได้เยี่ยมชม พบปะพูดคุย กับผู้นำศาสนาในพื้นที่ อันเป็นการเรียนรู้ที่ได้สัมผัสตรงอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอย่างแท้จริง

คำว่าสมานฉันท์นั้น ตามพจนานุกรม ฉบับรมชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายว่า ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้อง ขณะที่คำว่าปองดอง มีการให้ความหมายไว้ว่า รอมชอม ประณีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย ด้วยไมตรีจิต จากความหมายจึงเป็นสิ่งท้าทายกับกลุ่มคนนักกิจกรรม นักวิชาการ นักการศาสนา จะนำพาผู้คนสู่ประเด็นดังกล่าวอย่างไร

ชุมพล ศรีสมบัติ ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ รายงาน

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net