วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาสนาจะศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคิดดี พูดดี ทำดี


กว่าจะเข้าใจว่าศาสนาคืออะไร มันต้องใช้เวลา ใช้ปัญญาขั้นปัญญาเทพ

คนไม่มีศาสนาก็มีนะบนโลกมนุษย์เนี้ย แต่คนคนนั่นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้

ไม่สร้างปัญหาให้สังคมเยอะมากนัก เพราะมีกฎหมายคุ้มกันและปราบปราม

คนเราเกิดมา พ่อแม่ก็กำหนดให้นับถือศาสนาตามพ่อแม่ เพราะเด็กยังพูดไม่ได้

ทำอะไรยังไม่ได้ด้วยตัวเอง คือยังเด็กและตัวก็เล็กด้วย พวกเขาเวี่ยนว่ายตายเกิด

มาเกิดใหม่เป็นลูกของใครสักคน ตามหลักของธรรมชาติ มีรูปร่างหน้าตา และมี

ลักษณะจากการผสมกลมกลืนด้วยหลักของการผสมพันธุ์ ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตา

ที่ไม่เหมือนเดิมจากชาติก่อน เปลี่ยนไปตามลักษณะที่ไปเกิดและได้มาเกิดกับใคร

เลือดเนื้อเชื้อไข ชาติตระกูล แล้วแต่บุญทำ กรรมแต่ง เกิดมาเพื่อใช้บุญและกรรม

ที่ได้สร้างมาตั้งหลายภพหลายชาติ จะเป็นความจริงได้หรือไม่ในสิ่งที่เขียน ก็ต้องมาลอง

คิดวิเคราะห์ พิจารณาจากประสบการณ์ จากหนังสือ ตำรา จากการเข้าไปศึกษาไปทดลอง

ไปทำ ไปพูดคุย และการใช้สติปัญญา พิจารณาให้ดีๆ 

เวลาจะเป็นกลไกลในการรอคอยบทพิสูจน์ในทุกๆเรื่องๆ ของชีวิต เราเกิดมามีพ่อแม่เป็นผู้นำพา

เป็นคนคอยแนะนำในสิ่งที่ดีๆ ที่พ่อแม่หวังดีและคอยช่วยเหลือ แต่พ่อแม่ทุกคนก็คือคนที่เกิดมา

ก็เพิ่งมีลูกเป็นครั้งแรกกันทุกคน อาจจะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันไป สิ่งที่พ่อแม่ไม่สามารถ

เปลี่ยนได้ตามใจคนที่รักลูกทุกคนคือ สันดานของลูกที่ติดตัวมา สันดานคือเวรกรรม คือผลบุญ

ที่ลูกมีติดมาในจิตวิญญานของคน 1 คน พระเจ้าสร้างคน มาตามเวรตามกรรมจริงๆ 

ชะตาฟ้าลิขิตมาแล้ว คนที่เกิดมาจะต้องกระทำแต่ความดีเพื่อให้หลุดพ้นเวรกกรรมนั่นๆ

จะมีใครรู้และเข้าใจในข้อนี้บ้างเท่านั่น จะมีการสอนให้คนเข้าใจในความเป็นคนบ้างมั้ย

ว่าคนเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร วิธีการบอกการสอน จะต้องทำกันอย่างไรให้คนเข้าใจ

ถ้าคนเข้าใจ คนจะมีชีวิตที่ไม่สร้างปัญหาเยอะ ไม่สร้างบาปสร้างกรรมเพิ่มอีก โลกเหมือนจะเจริญ

จะพัฒนามากขึ้น มีความรู้สอดแทรกเข้ามาให้ได้อ่านกันมากขึ้น แต่จะมีใครที่มีบุญพอได้มาอ่าน

และพร้อมที่จะมีชีวิตที่รู้เท่าทันชีวิต 

ชั่วโมงนี้ เวลานี้ โอกาสนี้ มีปัญหาเกิดขึ้นพอดี เกี่ยวกับความคิดทางด้านศาสนา มีการวิเคราะห์วิจารณ์

มาไปต่างๆนาๆ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของคนในสังคมเกี่ยวกับศาสนา 

คนที่ออกมาพูดเรื่องศาสนา ถ้าเขาพูดออกมาแบบใด เราก็จะต้องพิจารณาว่าเขาพูดมาแบบนั่นเพื่ออะไร

พูดที่ไหน เขาเป็นใคร เขาพูดแล้วเกี่ยวโยงไปถึงใคร มันเป็นความคิดส่วนตัว หรือการคิดเพื่อใคร

มันคงถึงเวลาของเขาที่จะต้องใช้เวรใช้กรรม เขาก็คือส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์ ที่ฟ้ากำหนดให้เขา

มาเพื่อตรงนั่น และตรงนี้ ที่ฉันได้มาเขียนตามกาลเวลาที่กำหนดไว้แล้ว

แค่อยากมาเขียนตามเวลาที่อยากเขียน และบอกสายบุญว่า เราคือนักเขียนตามความคิด

ศาสนาทุกศาสนา สอนให้คนเป็นคนดี ทุกศาสนา จะมีคำว่า คิดดี พูดดี ทำดี ไม่มีศาสนาไหนไม่บอก

จะนับถืออะไรไม่ใช้ประเด็นว่าดีว่าชั่ว ประเด็นอยู่ที่ว่า คุณ คิดดี พูดดี ทำดี หรือเปล่า 

ยกตัวอย่าง รูปปั้น ใครนับถือบูชา เขาก็กราบไหว้บูชาของเขาไป ถ้าเขาคิดดี พูดดี ทำดี มันก็คือดี ใช่มั้ย

ปากกา ก็กราบไหว้ได้ ดินก็กราบไหว้ได้ ต้นไม้ก็กราบไหว้ได้ แค่เขาคนนั่น คิดดี พูดดี ทำดี จบมั้ย

จะไปต่อว่าเขาได้อย่างไร คนที่ต่อว่านั่นแหละ คุณไม่มีคำว่า คิดดี พูดดี ทำดี นั่นแหละ มันไม่ใช่แล้ว

สิ่งที่ใช่คือ คิดดี พูดดี ทำดี ทุกสิ่งทุกอย่าง หมุนกลับมาสู่ตัวผู้พูด การที่เอาศาสนามาพูดในเชิงอวดรู้

อวดฉลาด อวดเข้าใจ อวดสติปัญญา แต่อธิบายได้ไม่ค่อยเข้าใจ การสื่อสารที่ทำให้คนเข้าใจผิด

คือสติไม่ค่อยดี ปัญญายังไม่เฉียบแหลมพอ เข้ายังไม่ถึงแก่นของคำว่าศาสนาคืออะไร ก็ไม่ได้แสดงว่าเขาคิด

ไม่ถูก แต่เขายังมีกรรม เขากำลังชดใช้กรรมของเขาอยู่ค่ะ มันถึงเวลาของเขาแล้ว เราเห็นเราก็ต้องทำความเข้าใจ

และใช้โอกาสนี้ ช่วยอธิบายในสิ่งที่เราพอเข้าใจให้เพื่อนชาวโลกได้เข้าใจแบบเรา ถ้าเพื่อนเข้าใจก็ถือว่าบุญ

ถ้าเพื่อนไม่เข้าใจ หรือมีความคิดเห็นแตกต่างก็ถือว่ากรรม ทำดีต่อไป เจตนาดีต่อไป ไม่มีคำว่าผิดของคน

ที่มีความมุ่งมั่นทำความดี ไม่กลัวการทำความดี ไม่หวั่นไหวในการทำความดี พร้อมที่จะ มีชีวิตที่เข้าใจ

ใครที่เข้าความคิดของเรา ก็ขอขอบคุณ ใครที่มีความคิดต่างก็กรรมของเรา 

ด้วยอานิสงค์ จากการตั้งใจทำความดี เพื่อผลบุญ  หากมีบุญกุศลไดบังเกิดขึ้นจริง ข้าพเจ้า นางณิษา 

สิรเดชวิไล ขออุทิศ กุศลผลบุญนั่นให้แก่ ครอบครัว บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้อง คู่ร่วมชีวิต 

มิตรสหาย บริวารทั้งหลาย ทั้งเจ้ากรรมนายเวร ผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้า และครอบครัว

ที่มาถึงตัว ทุกภพทุกภูมิ  ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า และครอบครัวเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน

หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้สิ่งที่ไม่มี ไม่ดี ไม่รู้ จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้า และครอบครัว ขอให้ได้เกิด

ในภพภูมิ เขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง  และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างถ่องแท้

อย่างลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพาน 

ขอเจ้าพระยา ยมราช จงเป็นสักขีพยานในการบำเบ็ญของข้าพเจ้าในการครั้งนี้ด้วยเทอญ

ขอท้าวเวชสุวรรณจงนำทุกชีวิตทุกวิญญาน ไปผุดไปเกิด  ปะโตเมตัง ประระชีวินัง สุขะโต

จุติ จิตตะ เมตะ นิพานัง สุขะโต จุติ   ท่องให้ได้ขึ้นใจ จำไว้ให้ได้ เมื่อถึงเวลาที่เราจะตาย

ให้เราท่องไว้ วิญญานเราจะไปสงบ เอามาฝากไว้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆ สายบุญ ทุกท่าน สาธุค่ะ 

 

โดย กลิ่นทะเล

 

กลับไปที่ www.oknation.net