วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์


รองอธิบดีขนส่งทางบก ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตรวจการให้บริการประชาชน เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

  วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเชิดชัย  สนั่นศรีสาคร  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายเสกสม  อัครพันธ์ุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์ ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ พร้อมทั้งตรวจดูการเช็คความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถตาม check lise เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะเดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลนี้ นอกจากนี้ยังได้แจกของว่างพร้อมทั้งพูดคุยกับประชาชนที่กำลังรอเดินทาง  โดยมีนายสุทิน  กลมอ่อน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดและเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้โดยสาร  พร้อมทั้งรับนโยบายเพื่อนำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

  ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดความสะดวก เพียงพอและมีความปลอดภัยโดยเน้นการเตรียมความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะต้องผ่านการสแกนรถ ให้มีความปลอดภัยทุกคัน  พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะสถาพร่างกายต้องพร้อมและแอลกอฮอล์เป็นศูนย์  ส่วนผู้โดยสารขอให้เตรียมความพร้อมในการวางแผนเดินทาง ทั้งการจองตั๋วที่นั่งและการตรวจสอบสัมภาระสิ่งของที่นำติดตัวมา  ทั้งนี้ ได้ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง

โดย เด็ดสารตี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net