วันที่ เสาร์ เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

6 ปัจจัย ที่ทำให้ แบรนด์ประสบความสำเร็จ – โดย มุ่งที่ “ผู้ใช้” ไม่ใช่ ผู้ซื้อ


ประโยชน์ ของแนวคิด แบรนด์ มุ่งที่ ผู้ใช้ (Consumer)

จากการวิจัย พบว่า

โดยเฉลี่ยแล้ว แบรนด์ มุ่งที่ ผู้ใช้ (Consumer)

ผู้ใช้ เต็มใจ ที่จะจ่ายเพิ่ม 10% - 30%

ผู้ใช้ มีความภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น มีโอกาสเปลี่ยน (Switch) น้อยลง 10% - 20%

ผู้ใช้ มีการสนับสนุนแบรนด์ ในรูปแบบของคำแนะนำ (Recommendation) ต่อผู้อื่น มากกว่า แบรนด์อื่น ถึง 5 เท่า

 

6 ปัจจัย ที่ ทำให้ แบรนด์ประสบความสำเร็จ

1. แนวคิด (Concept)

แบรนด์ มุ่งที่ ผู้ซื้อ (Purchase Brand) จะทุ่มเทให้เกิด การซื้อ (Purchase) หรือ การขาย

แบรนด์ มุ่งที่ ผู้ใช้ (Usage Brand) จะทุ่มเทให้เกิด การใช้ (Usage)

 

2. กลุ่มเป้าหมาย (Target Market)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ มุ่งที่ ผู้ซื้อ(Customer / Buyer / Shopper)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้ มุ่งที่ ผู้ใช้ (End User / Consumer)

 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ พยายามสร้างความแตกต่าง แบรนด์ ด้วยความหวังว่า จะมีผลต่อการซื้อ (การขาย)

แต่แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้ มุ่งที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะทำให้ชีวิตของ ผู้ใช้ ดีขึ้น

 

4. การตั้งราคา (Pricing)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ พยายามตั้งราคาขาย ต่ำ ด้วยความหวังว่า จะจูงใจ ผู้ซื้อ

แต่แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้ ตั้งราคาขาย สอดคล้องกับประโยชน์ (Benefit) ที่กลุ่มเป้าหมาย จะได้รับ

 

5. การสื่อสาร ในการรับรู้แบรนด์ (Communication)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ เน้นการสร้างความต้องการซื้อ ผลิตภัณฑ์ (Creating Demand to Buy)

โฟกัส ที่ ความแตกต่าง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร (Awareness, Excitement)

ในขณะที่แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้ มุ่งไปที่ การสร้างความต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์ (Creating Demand for the Use)

โดยการให้คำแนะนำ และบริการ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ รู้สึกมั่นใจในความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับ

 

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ กังวลกับ สิ่งที่ จะพูด กับลูกค้า (Say to Customer)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้ กังวลเกี่ยวกับ สิ่งที่ ผู้ใช้ พูดถึงกัน (Consumer say to Each other)

 

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ พยายามที่จะ กำหนด สิ่งที่ผู้คน คิดเกี่ยวกับแบรนด์ (Think about the Brand) ไปตามเส้นทางที่จะซื้อ (Sales Funnel)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้ มุ่งที่จะ สร้างประสบการณ์ให้แบรนด์ ทุกจุดติดต่อ (Experience the Brand at every Touchpoint)

 

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ เน้น "ช่วงเวลาแห่งความจริง" (the “Moment of Truth”) ที่เกิดขึ้นก่อน การซื้อ เช่น การค้นคว้า การช็อปปิ้ง และการซื้อผลิตภัณฑ์ (Researching, Shopping and Buying)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิดการใช้ จะมุ่งไปที่ช่วงเวลาแห่งความจริง ที่เกิดขึ้นหลัง จากการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งมอบการบริการ การให้ความรู้ หรือการแบ่งปัน (Delivery, Service, Education, or Sharing)

 

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ เน้นการส่งเสริมตลาด (Promotion)

เน้นที่ การโฆษณา การให้ส่วนลด แลก แจก แถม ชิงโชค เพื่อเพิ่มยอดขาย

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้ เน้นการสนับสนุน (Advocacy)

มุ่งที่ การให้ข้อมูล ประโยชน์ ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการแบ่งปัน รูปภาพ และประสบการณ์ที่ดี กับเพื่อนๆ และสังคม

 

6. การวัดผล (Evaluation)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ

เน้นที่ การสร้างการรับรู้ (Awareness, Excitement)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้

มุ่งที่ การสร้าง เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ (Relevant and Useful) ที่เกี่ยวกับ การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage)

การพูดคุย เกี่ยวกับ สิ่งที่เขาชอบ ในแบรนด์ อย่างเป็นธรรมชาติ (Perception, Preference and Advocacy)

ที่ก่อให้เกิดการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase)

นักการตลาด แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้ จะชอบ การแนะนำของ ผู้ใช้ มากกว่า การได้รับโล่ห์ จากการโฆษณา

 

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การซื้อ

วัดผล ในระยะสั้น (ทุกสิ้นเดือน)

แบรนด์ ที่มุ่งให้เกิด การใช้

วัดผล ในระยะยาว (1 – 5 ปี )

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=245820799323943&id=171491530090204

โดย Monchai

 

กลับไปที่ www.oknation.net