วันที่ ศุกร์ เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คอหนังสัญจร: คู่มือก่อนเที่ยว เยี่ยมยล งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปีกรุงรัตนโกสินทร์


 

คอหนังสัญจร:  คู่มือก่อนเที่ยว เยี่ยมยล งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ จะมีการใหญ่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมและเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ นั่นคือ “งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 

คอหนังสัญจรได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นคู่มือสำหรับทุกท่าน ดังนี้ครับ

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ รวม ๕ วัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ ๒๓๖ ปี โดยงานครั้งนี้มีพิธีเปิดในวันที่ ๒๑ เม.ย. เวลา ๑๘.๑๕ น. ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพฯ และมีริ้วขบวนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด

"รัตนโกสินทร์เรืองรอง” จำนวน ๑๑ ริ้วขบวน ได้แก่

๑.เฉลิมฉลอง ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

๒.รัชกาลที่ ๑ สร้างบ้านแปงเมือง

๓.รัชกาลที่ ๒ ฟูเฟื่องวรรณกรรม

๔.รัชกาลที่ ๓ เลิศล้ำเศรษฐกิจ 

๕.รัชกาลที่  ๔ แนวคิดอารยะ

๖.รัชกาลที่ ๕ วัฒนะสู่สากล

๗.รัชกาลที่ ๖ มากล้นการศึกษา

๘.รัชกาลที่ ๗ ประชาธิปไตย

๙.รัชกาลที่ ๘ นำไทยสามัคคี

๑๐.รัชกาลที่ ๙ พระบารมีเปี่ยมล้น และ

๑๑.รัชกาลที่ ๑๐ ประชาชนเปี่ยมสุข

โดยประชาชนสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยต่างๆ เข้าร่วมริ้วขบวนดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ริ้วขบวนจะเริ่มเคลื่อนจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ผ่านถนนราชดำเนินกลาง สนามหลวงและถึงโรงละครวังหน้า

ส่วนกิจกรรมด้านศาสนามีในวันที่ ๒๑ เม.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๒๓๗ รูป ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และเวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ณ ศาลหลักเมืองกรุงมหานคร หลังจากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. มีพิธี ๕ ศาสนามหามงคล ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) นอกจากนี้ มีกิจกรรมในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่

๑.โรงละครแห่งชาติ(โรงใหญ่) วันที่ ๒๑-๒๕ เม.ย.เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.กิจกรรมสุดยอดการแสดงยุครัตนโกสินทร์และการแสดงจากมิตรประเทศ อาทิ การแสดงนาฏยหุ่นไทย(ชุมนุมหุ่นไทย)  โขนเรื่อง "รามเกียรติ์ ชุดรามราชจักรี” อุปรากรจีน (งิ้ว) เรื่อง รามเกียรติ์ และกิจกรรมในโซน "เสน่ห์ไทยเมื่อวันวาน”มีการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายอาหารไทยโบราณ  บริการให้เช่าชุดไทยย้อนยุค แต่งกายย้อนยุค ถ่ายภาพย้อนวันวาน

๒.โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก) วันที่ ๒๒ - ๒๔ เม.ย. เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับกรุงรัตนโกสินทร์

๓. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ ๒๑ - ๒๕ เม.ย.เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. จัดเป็นโซน "เสน่ห์ไทยเมื่อวันวาน” มีการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายอาหารไทยโบราณ  บริการให้เช่าชุดไทยย้อนยุค แต่งกายย้อนยุค ถ่ายภาพย้อนวันวาน  และการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ  หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ และกิจกรรมยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

๔.สวนสันติชัยปราการ (บางลำพู) วันที่ ๒๑- ๒๕ เม.ย. จัดเป็นโซน "เสน่ห์บางกอก” สาธิตและจำหน่ายอาหารของดีวิถีชุมชนกรุงเทพมหานคร  ร้านค้าของที่ระลึกชุมชนในบางกอก จุดถ่ายภาพ วิถีวัฒนธรรมชุมชนบางลำพู การแสดงทางวัฒนธรรม เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. อาทิ การแสดงดนตรีไทยจากดุริยประณีตชุมชนบางลำพู ละครนอก โขนสด และมีมัคคุเทศก์น้อยนำชมงาน 

๕.ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑- ๒๕ เม.ย. จัดเป็นโซน "เสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทย” ตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดีบ้านฉันจาก ๔ ภาค สาธิตวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง และกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.  อาทิ มหกรรมการแสดงพื้นบ้าน มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ คอนเสิร์ตศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น  

๖.รอบเกาะรัตนโกสินทร์ วันที่ ๒๑-๒๕ เม.ย. มีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการและการแสดงต่างคล้าย ใช่เลย นิทรรศการและมหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยล ชมวัง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศาสนสถาน อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วังบางขุนพรหม วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มิวเซียมสยาม พิพิธบางลำพู  เทวสถาน เป็นต้น เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีรถโดยสารให้บริการฟรี ทั้งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถในวันที่ ๒๑ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผ่านสถานที่ต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสิ้นสุดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

๗.โรงภาพยนตร์สกาล่า วันที่ ๒๔ - ๒๗ เม.ย. กิจกรรมชมสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ และนิทรรศการ จำนวน ๑๐ เรื่อง

นอกจากนี้ จัดประกวดภาพถ่ายวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๑๐ เม.ย.–พ.ค.นี้ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.๑๗๖๕  หรือ www.m-culture.go.th

เว็ปไซต์กระทรวงวัฒนธรรม:  https://www.m-culture.go.th/th/

เว็ปไซต์หลักของงาน:   https://236bkk.betimes.biz/

มหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”   https://youtu.be/Zolv1ixUnkE

สารคดีเนื่องในโอกาสครบ ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์   https://youtu.be/zLW_y6JeK9g

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี  https://youtu.be/tDVdQ3K6OSI

 

ข้อมูลจัดงาน

  

เส้นทางรถขบวนแห่

แผนที่/การเดินทาง  https://236bkk.betimes.biz/location 

ผังจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 

 

e-book

e-book:  เที่ยวกรุง ชมงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (ภาษาไทย)   

https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561_new/ewt/mculture_th60/ebook/B0426/index.html#p=1 

e-book:  เที่ยวกรุง ชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (ภาษาอังกฤษ)  

https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561_new/ewt/mculture_th60/ebook/B0427/index.html#p=1 

e-book:  นำชมกรุงรัตนโกสินทร์    

https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561_new/ewt/mculture_th60/ebook/B0419/index.html#p=1

e-book:  กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย  

https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/ebook/B0389/#p=1

ขอบคุณที่มาข้อมูล:  กระทรวงวัฒนธรรม

โดย คนคอหนัง

 

กลับไปที่ www.oknation.net