วันที่ จันทร์ เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ค่ายเยาวชนเพื่อจุดประกายนักเขียน ช่างภาพและสร้างจิตสำนึกการรักษ์ป่าในท้องถิ่น 61


คลิปเล่นน้ำสุดสนุก กับเพลง รินดูฮาลา-บาลา

              

สำเร็จลุล่วงด้วยดี   

 

                 องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กลุ่มเฌอบูโด และสำนักหัวใจเดียวกันจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อจุดประกายนักเขียน ช่างภาพและสร้างจิตสำนึกการรักษ์ป่าในท้องถิ่น โดยในพิธีเปิด นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้มาเป็นประธาน พร้อมกล่าวชื่นชมว่า "โครงการนี้ เป็นโครงการที่ดีมากๆ จำได้ว่า 3 ปีที่แล้ว ผมก็มาเป็นประธานด้วยตนเอง ทุกฝ่ายยังคงเหนียวแน่นในแนวทาง แต่ที่ดีขึ้น คือ การท่องเที่ยวชุมชนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่กำลังจะมี สกายวอล์ค พร้อมสนามบินเบตง ในต้น ปี 2563 ก็ขอให้รักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรมชาติให้ดี เพราะทะเลหมอก มาเพราะเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดี หวังว่า พวกเราเยาวชน จะเติบโตมาเป็นนักอนุรักษ์ นักสื่อสารมวลชน ให้บ้านเกิดมีชื่อเสียงไปไกลยิ่งๆขึ้นไป" 

 


พิธีปิดง่ายๆ

 ไปถึงก็เจออัสลีทันที

 

ลงมาทักทายอย่างน่ารัก

 กับผู้ใหญ่บ้าน ชราไปเยอะ


                  นายสาการียา ยูโซ๊ะ กล่าวว่า “โครงการจัดค่ายอบรมเยาวชนเพื่อจุดประกายนักเขียน ช่างภาพและสร้างจิตสำนึกการรักษ์ป่าในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองร้อย ตชด.ที่ ๔๔๕ และ หน่วยป้องกันรักษาป่าพระนามาภิไธย ที่ ๑ ปากคลองฮาลา ม.๒ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ได้นำเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่โครงการ จำนวน 45 คน มาฝึกอบรมในลักษณะเข้าค่าย 4 วัน 3 คืน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชน มีทักษะการเขียน การถ่ายภาพ การตัดต่อคลิปจากมือถือ การวาดภาพสีอะคิลิค พร้อมสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้รู้รักสามัคคี ซึ่งคาดหวังว่า เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ ประสบการณ์สามารถช่วยเหลืองานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมไปถึงสัตว์ป่าในพื้นที่ โดย มีคณะวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 กลุ่มเฌอบูโด และสำนักหัวใจเดียวกันให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมอบรม”


ปราณชลี กับ บุหลัน บรรยาย หลักการเขียน

 

พระจันทร์ยิ้ม กลางป่า


                   นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการค่ายและนักเขียนอิสระ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะในการเขียนสำหรับเป็นพื้นฐานในการเป็นนักเขียนในอนาคต ทักษะการถ่ายภาพ การวาดภาพและเทคนิคการเขียนสารคดีเบื้องต้นและการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง


เยาวชน คือ อนาคต ของชุมชน

 

การบ่มเพาะ สิ่งดีๆ เป็นสิ่งจำเป็น


                    สำหรับกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “อัยเยอร์เวง : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยตัวแทน อบต.อัยเยอร์เวง,ปราชญ์ชาวบ้าน,ผู้ประกอบการ ฯลฯ การบรรยาย ‘สร้างความประทับใจผ่านภาพถ่าย’ โดย อ.เกริ่น เขียนชื่น ช่างภาพอิสระ การบรรยาย ‘“ประสบการณ์การผลิตสารคดีสั้นจากมือถือ (Mobile Journalism : MOJO)” โดย เพาซี ยะซิง และ อลิษา ดาโอ๊ะ สื่อมวลชน/นักผลิตรายการอิสระ , การบรรยาย ‘เรื่องเล่าจากผืนป่าฮาลา-บาลา’ โดยตัวแทน ตชด. ๔๔๕ , การบรรยาย ‘ศิลปะการวาดภาพ : เครื่องมือสะท้อนเรื่องเล่าชุมชน’ โดย อ.สุไลมาน ยาโม ศิลปินชายแดนใต้และเพื่อนศิลปิน , การบรรยาย “ประสบการณ์เดินป่า และเทคนิคการเขียนสารคดีเบื้องต้น” โดย อ.ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ บุหลัน ลันตี และอนุสรณ์ ศรีคำขวัญ นักเขียนอิสระ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ/ล่องธารฮาลาและการผลิตงานสื่อ “วาดภาพ/ภาพถ่าย/งานเขียน/สารคดีจากมือถือ”     

 

เหน่ง นักเขียนเรื่องสั้น มืออาชีพ ก็มาเป็นวิทยากร 

 

พี่ตู่ มาถ่ายทอดหลักการวาดภาพ

 

ไม้ใหญ่จุดรวมพลในป่า

 เดินเท้า เพื่อศึกษาธรรมชาติ 90 นาที

จุดปลายถึงโปร่งหิน ริมน้ำ ก่อนจะล่องน้ำกลับค่าย

 

อ.สุไลมาน ยาโม ศิลปินชายแดนใต้

มาเป็นวิทยากรทุกปี

 

ห้องเรียน สุด ธรรมชาติ

 

อ.เกริ่น เขียน ชื่น กับ วิชา หลักการถ่ายภาพ

 

การตัดต่อคลิปด้วยมือถือ เด็กๆสนใจมาก 

 

เพลง รินดูฮาลา-บาลา กำเนิด ในค่ายฯปีนี้

 

พรสวรรค์ เด็กๆมีแต่กำเนิด

 

เราแค่จุดประกาย ให้เขาสามารถถ่ายทอด เล่าเรื่องราว ของเขา สู่ สังคม

 

อฐิตยา เจะแว ผู้ชนะ เขียนเล่าความ

 

ภาพวาด จะ ถูกนำมา อธิบาย เล่าความ ถึง แรงบรรดาลใจในการวาดภาพ

 

ความสำเร็จในก้าวแรก

 

บรรยากาศสุดจะบรรยาย

 

อะเมซอนแห่ง อาเซียน

           

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net