วันที่ อังคาร เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาสตร์แห่งอำนาจ (58) อำนาจแห่งการแบ่งปัน


ศาสตร์แห่งอำนาจ (58)

อำนาจแห่งการแบ่งปัน

 

      การแบ่งปันเป็นการให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้เงิน สิ่งของหรือการให้อภัย ไม่ว่าจะมีคนมาขอหรือไม่ก็ตาม การให้หรือการแบ่งปันมี 2 อย่างคือ ทานังกับจาคะ ทานังคือการให้เมื่อมีข้าวของสะสมจำนวนหนึ่ง ก็แบ่งไปให้คนอื่นบ้าง เช่นการทำบุญทำทาน ส่วนจาคะคือการเสียสละหรือการบริจาคซึ่งทำได้ยากกว่า เช่นคนบางคนก็บริจาคไตให้คนอื่น เมื่อบริจาคไปแล้ว ตัวเองก็เหลือไตเพียงข้างเดียว ทั้งทานังและจาคะทำให้เกิดการสะสมอำนาจที่เรียกว่าบารมี ทางธรรมคนที่มีบารมีครบทั้งสิบ(ทศบารมี)จึงเรียกได้ว่าเป็นมหาบุรุษ ส่วนทางโลกคนที่ทำตัวเป็นพี่มีแต่ให้ก็พอจะมีบารมีเป็นเจ้าพ่อได้

      ในทางธุรกิจมีเจ้าพ่ออยู่สองคนที่เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่มีแต่ให้ ก็คือแจ็คหม่าและมาร์คซัคเกอร์เบอร์ก แพลตฟอร์มของแจ็คเป็นธุรกิจซื้อขาย(Alibaba) ส่วนของมาร์คเป็นโซเชียลมีเดีย(Facebook) ทั้งสองแพลตฟอร์มเป็นบริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งสองคนทำตัวเป็นพี่ที่แสนดีมีแต่ให้แก่คนทั้งโลก สะสมบารมีจนเป็นเจ้าพ่อแห่งโลกดิจิตอล

      แต่การแบ่งปันใช่ว่าจะไม่มีด้านมืด โดยเฉพาะการให้ที่เรียกกันติดปากว่า "แชร์(Share)" สมัยก่อนมีการให้ที่เรียกว่าบอกบุญที่มาพร้อมซองกฐิน ก็ใช่ว่าจะนำบุญมาให้เสมอไป เพราะการให้ในกิริยานั้นเหมือนการยัดเยียดให้เสียมากกว่า ส่วนสมัยนี้ก็มีการให้ข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดียที่เรียกกันว่าแชร์ มีทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จหรือทำให้ตกใจปนมาด้วย โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊คก็เริ่มยัดเยียดโฆษณาแถมมาให้จนน่าเกลียด

      การให้ที่เพิ่มพูนอำนาจให้แก่ผู้ให้จึงเป็นเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลกลับมา แต่เป็นการให้การแบ่งปันที่ทำไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัว เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ทั้งผู้รับและผู้ให้ จึงจะเรียกอำนาจอย่างนั้นว่าบารมี

โดย drpichai

 

กลับไปที่ www.oknation.net