วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"มองไปข้างหน้ากับแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาในประเทศไทย"


"เรามองไม่ค่อยเห็นว่า... แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา เผชิญปัญหา ถูกกระทำ ถูกละเมิดสิทธิ เข้าไม่ถึงกลไกการคุ้มครอง ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิอย่างไร" และ. "พวกเขาไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยในสาธารณะ หรือสังคมไทยอาจมองไม่เห็นเขาเลยวันนี้" การประชุมสัมมนานี้ มีคำตอบ ++++ ขอเชิญสื่อสารมวลชน และผู้ที่สนใจทำงานใกล้ชิดกับแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาในประเทศไทย เข้าร่วมงานและทำข่าวการประชุม International Conference 2018 ในหัวข้อ "Labour Migration and Human Trafficking between Cambodia and Thailand: the Way Forward" การย้ายถิ่นของแรงงานและการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศกัมพูชาและไทย: หนทางข้างหน้า เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างการคุ้มครองและสิทธิของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วย มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN , องค์กร GVC อิตาลี และ Legal Support for Children and Women (LSCW) ประเทศกัมพูชา ได้จัดการประชุมนานาชาติ "Labour Migration and Human Trafficking between Cambodia and Thailand: the Way Forward" การย้ายถิ่นของแรงงานและการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศกัมพูชาและไทย: หนทางข้างหน้า ขึ้น ดังกล่าว ภายใต้โครงการ MIG-RIGHT: supporting and advocating Cambodian migrants rights in Thailand, preventing violations and human trafficking (EIDHR/ 2016/376943) โดยได้รับการสนับสนุนจาก European Union (EU) ดำเนินการโดย GVC, LPN และ LSCW การประชุมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนแสวงหาแนวทางส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะสัญชาติกัมพูชาที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงยากและ "ไม่ถูกกล่าวถึงมาก" ในสังคมไทย ซึ่งในการแลกเปลี่ยนของตัวแทนจากหน่วยงานของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งจากหน่วยงานรัฐบาลไทยและกัมพูชา, คณะผู้แทนจาก EU และ UN, องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรภาคธุรกิจ และผู้แทนแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ในการนี้จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนดูงานต่อเนื่อง หลังจากการประชุมนานาชาติ ในพื้นที่ปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงาน: 034 434 726 และแจ้งลงทะเบียนได้ที่ คุณทิวาพร: 090 959 2458 คุณสมพงค์: 086 163 1390, 084 121 1609 หรือแจ้งที่ Email: Tiwaporn Hemsakul , Sompong Srakaew

โดย สมพงค์สระแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net