วันที่ ศุกร์ เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า


ปัจฉิมโอวาท

 

       “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้เราเตือนท่าน สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ( สมบรูณ์ ) เถิด” นี้เป็นปัจฉิมวาจาของพระตถาคต.

 

 

พระไตรปิฏกเล่ม 10  ทีฆนิกายมหาัคค์

๓. มหาปรินิพพานสูตร ว่าด้วยมหาปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

 

****************************

 

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net