วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความทุกข์ 12 ประการ


ความทุกข์ 12 ประการ

ความทุกข์ คือ สิ่งที่มนุษย์เราหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่อยากเจอ และไม่อยากจะสัมผัสมัน แต่เมื่อเราเกิดมาแล้วตราบใดยังไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูงได้ เราก็ต้องพบกับความทุกข์อยู่เนืองๆ แต่ถึงแม้จะบรรลุธรรมชั้นสูงไปแล้ว ก็ยังต้องมีความทุกข์อันเกิดแต่กายนี้อยู่ดี ถ้าท่านที่บรรลุธรรมนั้นยังไม่ได้ลัขันธ์ร่างกายนี้ ความทุกข์นั้นมีอยู่ ๑๒ ประการดังนี้ >>>

1. ทุกข์เพราะเกิด
2. ทุกข์เพราะความแก่
3. ทุกข์เพราะความตาย
4. ทุกข์เพราะความโศกเศร้า
5. ทุกข์เพราะความคร่ำครวญ
6. ทุกข์เพราะเจ็บกาย
7. ทุกข์เพราะเจ็บใจ
8. ทุกข์เพราะความคับแค้นใจ
9. ทุกข์เพราะประสบในสิ่งที่ไม่ชอบ
10. ทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากของที่รัก
11. ทุกข์เพราะไม่สมปราถนา
12. ทุกข์เพราะยึดมั่นในขันธ์ 5

เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับความทุกข์ทั้งหมดนี้โดยไม่มีข้อแม้ ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าเกิด วิธีที่ไม่ให้เกิดก็คือ การบรรลุธรรมเข้าสู่วิถีแห่งพระนิพพาน.

โดย peatja

 

กลับไปที่ www.oknation.net