วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาสตร์แห่งอำนาจ (64) อำนาจแห่งมิตรภาพ


ศาสตร์แห่งอำนาจ (64)

อำนาจแห่งมิตรภาพ(Friendship)

 

      อำนาจแห่งมิตรภาพ(Friendship)ก็เหมือนกับอำนาจแห่งการนำ(Leadership) มีพลังดึงดูดมหาศาล ถ้าจะว่าไปแล้ว มหาอำนาจทั้งสองแทบจะเป็นคู่แฝดหรือแทบจะเป็นสิ่งเดียวเสียด้วยซ้ำไป ผู้นำย่อมหยิบยื่นมิตรไมตรี ย่อมไม่แสวงหาศัตรู ผู้นำของสหรัฐเที่ยวสร้างศัตรูไปทั่วแม้กับกลุ่มแนวร่วมเดียวกัน ขณะที่ผู้นำจีนเที่ยวผูกมิตรไปทั่วเอเชีย แม้จะหาว่าเขามีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังก็ตาม ด้วยเหตุนี้ประการหนึ่งจึงถือเป็นเหตุให้ผู้นำจีนได้รับการยกย่องเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลก

      ทั้งการนำและมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญในกิจการทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปกครอง การบริหารประเทศ การค้าการทำธุรกิจ การสร้างองค์กร ครอบครัว เป็นสายสัมพันธ์ที่สร้างความแข็งแกร่งของกลุ่ม ของสังคม เป็นการนำมาซึ่งความสุขของส่วนรวมและส่วนตน

      การได้มาซึ่งการนำและมิตรภาพไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไร มีกล่าวไว้ในศาสตร์ต่างๆมากมาย แม้ในพุทธศาสตร์ก็ให้ผลลัพธ์ในเรื่องการนำและมิตรภาพ นั่นคือมรรคอันมีองค์แปดหนทางไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ให้มรรคผลเป็นการเป็นผู้นำและมิตรภาพเป็นของแถม

โดย drpichai

 

กลับไปที่ www.oknation.net