วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาสตร์แห่งอำนาจ (65) อำนาจแห่งธรรม


ศาสตร์แห่งอำนาจ (65)

อำนาจแห่งธรรม

 

      ธรรมในที่นี้คือ"ธรรมชาติ"(์Nature)ซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล ธรรมชาติมีกฏเกณฑ์ของมันตายตัว ศาสตร์ของธรรมชาติเจริญรุดหน้าไปมากในยุคปัจจุบัน ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้น ต้องยกย่องนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆที่พยายามค้นคว้าความจริงของธรรมชาติ เอามาอธิบาย นำมาประยุกต์เพื่อเป็นเครื่องมือเครืองใช้ แต่นั่นแหละก็มีเอามาประยุกต์เพื่อการทำลายล้างก็มี

      กฏเกณฑ์ของธรรมชาติมีหลักง่ายๆคือเรื่ืองของเหตุผล หมายความว่าจะมีผลต้องมีเหตุ หรือเหตุทำให้เกิดผล เช่นจะมีไฟเกิดขึ้น ต้องมีเหตุครบถ้วนเช่น ความร้อนบวกกับเชื้อเพลิงบวกกับออกซิเจน เพราะนี่คือความจริงของธรรมชาติ ลำพังมีแต่เชื้อเพลิงอย่างเดียวไม่อาจทำให้เกิดไฟลุกได้ ไฟที่ลุกเองได้โดยจากเหตุที่เหนือธรรมชาติเป็นเรืองงมงาย

      พระพุทธเจ้าค้นพบธรรมชาติที่สำคัญของมนุษย์คือกฏเกณฑ์การทำงานของจิตใจ จึงทำให้พระองค์สามารถแก้ไขการเกิดความทุกข์ของมนุษย์ได้ กฏเกณฑ์ทางธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าธรรมนี้จึงเป็นอำนาจสูงสุดซึ่งแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงต้องอยู่ในกฏเกณฑ์ที่พระองค์ทรงค้นพบ ดังที่ในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเคารพสักการะซึ่งธรรม ซีงในศาสนาอื่นก็อาจเรียกว่าพระเจ้าก็ได้

      ในบรรดาอำนาจทั้งหลาย อำนาจแห่งธรรมเป็นมารดาแห่งอำนาจทั้งปวง

โดย drpichai

 

กลับไปที่ www.oknation.net