วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาสตร์แห่งอำนาจ (66) อำนาจแห่งความรัก


ศาสตร์แห่งอำนาจ (66)

อำนาจแห่งความรัก (Power of Love)

 

      เมื่อพูดถึงอำนาจแห่งความรัก เชื่อว่าหลายคนคงเคยผ่านการประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบของมันมาแล้วไม่มากก็น้อย และเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่รู้จักความรักอย่างแท้จริง จึงมักตกเป็นเหยื่อของมัน อีกอย่างหนึ่งความรักมีทั้งฝั่งธรรมะและอธรรมซึ่งจะได้นำมาเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักกัน

      เรามักรู้จักความรักทางโลกในหลายๆแง่มุม เช่นความรักของหนุ่มสาว ความรักระหว่างเพื่อนฝูง ความรักในครอบครัว ต้นตอของความรักทางโลกเกิดจากกิเลสที่เรียกว่าความหลง มักมีความสุขและความสวยงามเคลือบอยู่ ความรักเช่นนี้ให้โทษ คือความผิดหวัง ความโศกเศร้าโศกาอาดูรแฝงอยู่ พลานุภาพของความรักเช่นนี้ทำให้คนตาบอด เกิดความลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้น ไม่เว้นแต่ความรักที่บริสุทธิเช่นพ่อแม่รักลูก ครูรักศิษย์

      แต่ยังมีความรักอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ฝ่ายธรรมะที่เรียกว่า"ความเมตตา(Compassion)" ความเมตตาไม่ได้เกิดจากกิเลส แต่เกิดจากสติปัญญาที่ทำให้จิตไม่ยึดติด แต่ปรารถนาที่จะทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นที่ยังลำบากโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ พลังอำนาจของความเมตตานั้นมหาศาลยิ่งใหญ่กว่าความรักทางโลก จะเรียกความเมตตาว่าความรักก็ได้ แต่เป็นความรักทางธรรมที่บริสุทธิไม่มีกิเลสเจือปน เพราะอย่างนั้นจึงมีความเมตตาเกิดขึ้นน้อยในคนที่มีกิเลสหนา แต่มีมากขึ้นในคนที่มีกิเลสเบาบางหรือหมดกิเลสอย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า หรืออย่างในศาสนาคริสต์ที่สอนให้รักผู้อื่นก็คือตัวอย่างของความเมตตาทางธรรม เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

โดย drpichai

 

กลับไปที่ www.oknation.net