วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เล่าเรื่อง โครงการ enjoy your child


เล่าเรื่อง โครงการ enjoy your child

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, รวมถึง แม่นำ บ้านกิติเวช, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

แม่นำและกลุ่มผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เมื่อปีการศึกษา 2560ได้จัดทำโครงการ enjoy your child ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาแนวทางการเลี้ยงดูลูกที่มีความต้องการการเรียนรู้พิเศษ และแนวทางการปรับพฤติกรรม การเลี้ยงลูกในศตวรรตที่ 21 โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยฝ่ายเครือข่ายผู้ปกครอง หลังจากตกผลึกประชุมกันมาหลายครั้งว่าเราควรจะจัดกิจกรรมสักครั้งเพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการ และย้ำเจตนารมย์ เพื่อเด็กๆ ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พ่อแม่ ครู เราจะจูงมือลูกๆทุกคนและก้าวไปด้วยกัน

 

การคาดหวังที่ผู้ปกครองต้องการ

 

1.         จัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ปกครอง  และครู โดยเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น จิตแพทย์  นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ  นักกิจกรรมบำบัด    เพื่อให้ คุณครู  ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการการเรียนรู้พิเศษ อทิเช่น  สมาธิสั้น  ออทิสติก  แอสเพอร์เกอร์ แอลดี  หรือเด็กที่ประสบปัญหาด้านอื่นๆ  ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งมีวิธีการสื่อสาร ส่งข่าวไปมาระหว่าง คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ด้วยความละมุลละม่อม สามารถสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือต่อกันด้วยดี  โดยวางแผนไว้ว่าจะทำโครงการเพื่อผู้ปกครองและเด็ก เทอมละ 1  ครั้ง

 

              ----จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พ่อแม่ เรื่อง โครงการสัมมนา ครู หมอ พ่อแม่ต้องรู้  โดยเชิญวิทยากร อ.ยงยศ  โคตรภูธร มาให้ความรู้กับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

2.         จัดแหล่งเรียนรู้ เช่น มุมหนังสือจิตวิทยาเกี่ยวกับการดูและเด็กพิเศษ  และหนังสือพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

 

             ---- จัดทำมุมหนังสือด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กพิเศษ และเด็กทั่วไป ไว้ที่ห้องสมุดโรงเรียน

 

3.         จัดทำกลุ่มผู้ปกครองเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กพิเศษ  ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ เทคนิคการดูแลเด็กพิเศษ และเด็กทั่วไป

 

            ----ทำไลน์กลุ่ม enjoy your child มีสมาชิกประมาณ 80 คน เพื่อแบ่งปันข้อมูล เทคนิคการดูแลเด็กและวัยรุ่น 

 

            ----ทำเพจ ACSP Happy Family Club ในเฟสบุค แบ่งปันความรู้และเทคนิคการดูแลเด็กพิเศษ และเด็กทั่วไบ

 

สำหรับเทอมนี้กำลังจะจัดสัมมนา หัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ และเสริมสร้างเขาให้มีความสุขในการเรียนรู้" เชิญวิทยากร

รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพาบาลรามาธิบดี  วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 

และตอนนี้เป็นที่น่ายินดีที่ ทางผู้บริหารโรงเรียนก็มีนโยบายสอดคล้องกับโครงการที่แม่นำได้ทำไว้  และสนับสนุนให้ทำโครงการต่อเนื่องทุกปี  ด้วย  ทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อเด็กๆและผู้ปกครองต่อไป

ชมภาพกันค่ะ

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย แม่นำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net