วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้จักเมืองไทยจากป้าย R ลงทะเบียนจดหมาย-พัสดุ .. หันคา ชัยนาทและประวัติ


 

แม่ฉันเป็นนักสะสมสารพัด .. รวมทั้งป้าย R - registered 

 

 

แม่ยกป้าย R สะสมเล่มนี้ให้ฉัน

ฉันจะนำมาลงแบ่งกันชมกับคุณนะคะ

 

 

 

Registered คือ ลงทะเบียน จดหมาย พัสดุ

เพื่อป้องกันการสูญหาย และสามารถติดตามจดหมาย

หรือพัสดุ ที่ส่งทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

 


หันคา 
อำเภอในจังหวัดชัยนาท

คำขวัญ "หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรบึงฉวาก แหล่งปลามากระหานบัว ร่มรื่นทั่วเขาสารพัดดี เด่นเป็นศรีชาวหันคา งามสุดตาเกาะเมือง"

รหัสไปรษณีย์ 17130

 

อำเภอหันคา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาท

ประวัติ

อำเภอหันคา เดิมชื่อว่า อำเภอบ้านเชี่ยน ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ได้ย้ายมาตั้งที่แห่งใหม่ ณ ตลาดหันคา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอหันคา

เหตุที่เรียกว่า "หันคา" มีที่มาประการแรก คือ มีตำนานเล่าว่า มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาล่มขวางลำน้ำในลักษณะหันและคาตรงบริเวณท่าบ้านหลวงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ

และประการที่สองมาจากคำว่า "ลานคา" ตามลักษณะพื้นที่ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบกว้าง มีหญ้าคาขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอหันคา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองมะโมงและอำเภอวัดสิงห์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองชัยนาทและอำเภอสรรคบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเดิมบางนางบวช (จังหวัดสุพรรณบุรี)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเนินขาม

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอหันคา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 100 หมู่บ้าน

 

ขอบคุณ วิกิพีเดีย

อาทิตยวารสิริวิบูลย์ รัศมิสูรย์พูนรุจีสิรีประภัสสร์ค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net