วันที่ พุธ มิถุนายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศที่มีและจะมีชาวพุทธมากที่สุด


ภาพ - ประเทศที่มีชาวพุทธมากที่สุด(ล้านคน)ในปี 2010-2050/2553-2593

.....

ภาพ - ประเทศที่มีชาวพุทธมากที่สุด(ล้านคน)ในปี 2010-2050/2553-2593

จากสำนักวิจัยพิว (Pew Center Research) สหรัฐอเมริกา

.....

5 อันดับแรกในปี 2010/2553 ได้แก่

จีน ไทย ญี่ปุ่น เมียนมาร์(พม่า) ศรีลังกา

 

อัตราการเจริญพันธุ์

(ผู้หญิง 1 คนมีลูกเฉลี่ยกี่คน)

ที่สูงกว่า ในเมียนมาร์(พม่า) กัมพูชา

จะทำให้ 5 อันดับแรกเปลี่ยนไปในปี 2050/2593 ได้แก่

จีน ไทย เมียนมาร์ ญี่ปุ่น กัมพูชา

....

อัตราการเจริญพันธุ์

(ผู้หญิง 1 คนมีลูกเฉลี่ยกี่คน)

ที่สูงกว่า ในเวียดนาม

จะทำให้เวียดนามมีชาวพุทธสูงกว่าศรีลังกา

 

คนส่วนหนึ่งนิยมเดินทางไปเที่ยวประเทศที่มีศาสนาเดียวกัน

ทำให้ไทยมีโอกาสสูงในการเป็นฮับ (hub)

หรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ

รองไปจากอินเดีย 

.....

 

ภาพ - ประเทศที่มีชาวพุทธมากที่สุด(ล้านคน)ในปี 2010-2050/2553-2593

.....

ภาพ - ประเทศที่มีชาวพุทธมากที่สุด(ล้านคน)ในปี 2010-2050/2553-2593

.....

ภาพ - อัตราการเจริญพันธุ์(ผู้หญิง 1 คนมีลูกเฉลี่ยกี่คน) ในอินเดีย

ปี 2005-6 & 2015-6/2548-9 & 2558-9

จาก Times of India

.....

ภาพ - อัตราการเจริญพันธุ์(ผู้หญิง 1 คนมีลูกเฉลี่ยกี่คน) ในอินเดีย

ปี 2005-6 & 2015-6/2548-9 & 2558-9

จาก Times of India พบว่า

ศาสนิกชนส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะมีลูกน้อยลง

 

ทว่า...

มีเพียง 2 ศาสนาใหญ่ในอินเดียที่จะมีประชากรเพิ่มขึ้น

.....

เนื่องจากชาวมุสลิม และชาวฮินดู

มีอัตราการเจริญพันธุ์สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยที่จะทำให้ประชากรไม่ลดลง

 

ค่านี้ = 2.1

หรือ ผู้หญิง 1 คนมีลูกเฉลี่ย 2.1 คน

.....

ภาพ - อัตราการเจริญพันธุ์ (ผู้หญิง 1 คนมีลูกเฉลี่ยกี่คน)

ของคนทั่วโลกที่นับถือศาสนาต่างกัน

 

ชาวพุทธ คนที่นับถือศาสนาพื้นบ้าน

ศาสนาอื่นๆ และ กลุ่มไม่ระบุศาสนา 

มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำกว่าระดับทดแทน (2.1)

ทำให้ประชาชาวพุทธทั่วโลกมีแนวโน้มจะลดลง

.....

.....

ข้อยกเว้นที่จะทำให้ประชากรชาวพุทธเพิ่มขึ้น

อาจเป็นไปได้ 2 กรณี คือ

 

(1). ถ้าชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เปิดเผยศาสนา

หันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น

 

(2). ความกดดันทางเศรษฐกิจ

น่าจะทำให้คนในวรรณะจัณฑาลในอินเดีย

เปลี่ยนศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ

 

เดิมเปลี่ยนไปนับถืออิสลามมากที่สุด

รองลงไปเป็นพระพุทธศาสนา

.....

การศึกษาที่ดีขึ้น

น่าจะมีส่วนทำให้คนวรรณะจัณฑาล

เปลี่ยนศาสนามากขึ้นยิ่งกว่ายุคใดๆ

.....

ภาพ - อัตราการเจริญพันธุ์ หรืออัตราการเกิดของชาวพุทธ

(ผู้หญิง 1 คนมีลูกเฉลี่ยกี่คน)

ในช่วงปี 2010-5/2553-8 & 2045-2050/-2588-2593

(หรือปี 2010-2050/2553-2593)

 

มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าอัตราการเกิดของคนทั้งโลก

และจะมีค่าติดลบ

ทำให้ประชากรชาวพุทธลดลงไปเรื่อยๆ

.....

.....

From - Pew Research Center - http://www.pewforum.org/2015/04/02/buddhists/pf_15-04-02_projectionstables106/

From - http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religious-composition-by-country-in-percentages/

From - http://www.pewforum.org/2015/04/02/buddhists/

From - https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_by_country

From - http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/pf_15-04-02_projectionsoverview_totalfertility_640px/

From - https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-buddhist-populations.html

From - https://timesofindia.indiatimes.com/india/fertility-rate-below-replacement-level-for-all-but-hindus-muslims/articleshow/62465588.cms

 

 

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net