วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศอะไรมีคนจบปริญญามากที่สุด


.....

OECD รายงานว่า

ปี 2030/2573 ทั่วโลกจะมีคนจบปริญญาตรีเพิ่มขึ้น = 22%

 

ทีนี้ถ้าเราถามว่า

ประเทศอะไรมีคนจบปริญญามากที่สุดในโลก

หรือมากที่สุดในอาเซียน

มีคำตอบเรื่องนี้มาฝากครับ

.....

ภาพ - สัดส่วนคนอายุ 25-34 ปี ที่จบปริญญาทั่วโลกในปี 2015-2030/2557-2573 พบว่า

คนอินเดียที่จบปริญญาเพิ่มขึ้นเร็วจนแซงหน้าจีน

 

สัดส่วนคนจบปริญญาจากยุโรป(กลุ่ม EU 23 ประเทศ)ลดลง

และที่ลดลงมากที่สุด คือ รัสเซีย

เนื่องจากมีนักศึกษารุ่นใหม่น้อย(ลูกไม่ดก)

.....

ภาพ - ประเทศที่มีคนจบปริญญามากที่สุด ในปี 2000-2010/2543-2553 และ 2012/2557 (ร้อยละ)

ถ้าจะถามว่า ประเทศอะไรมีคนจบปริญญา คิดเป็นร้อยละ(%)มากที่สุด

 

คำตอบ คือ

  • รัสเซีย แคนาดา ญี่ปุ่น อิสราเอล สหรัฐอเมริกา
  • เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร(อังกฤษ-UK), นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์

.....

ถ้าไม่นับรัสเซียแล้ว

9 ใน 10 อันดับที่เหลือเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งนั้น

.....

ภาพ - ประเทศที่มีคนจบปริญญามากที่สุดในอาเซียน ในปี 2010/2553

..... 

ขอนำสถิติของมหาอำนาจ คือ 

สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี อินเดีย

มาเทียบไว้เป็นตัวอ้างอิง

 

อินเดียและจีนมีสัดส่วน(ร้อยละ)ของคนในประเทศ

ที่จบปริญญาน้อยกว่าโลกตะวันตกมาก

.....

ภาพ - สัดส่วนคนที่จบปริญญาสายวิทย์-คณิตศาสตร์

หรือกลุ่มสเต็ม (STEM) ปี 2015/2558

  • S = Science = วิทยาศาสตร์
  • T = Technology = เทคโนโลยี
  • E = Engineer = วิศวกรรม
  • M = Mathematic = คณิตศาสตร์

.....

10 ประเทศแรกได้แก่

  • จีน เยอรมนี อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรีย ฟินแลนด์
  • โปรตุเกส เม็กซิโก เอสโตเนีย สหราชอาณาจักร(UK-อังกฤษ) สวีเดน

 

ส่วนใหญ่เป็นประเทศแนวหน้าด้านอุตสาหกรรม-บริการ

หรือไม่ก็ส่งออกคนมีความรู้ไปทำงานต่างประเทศ

เช่น จีน อินเดีย โปรตุเกส เม็กซิโก เอสโตเนีย

แล้วส่งเงินกลับประเทศ

.....

กลุ่มสเต็ม(STEM) เป็นกลุ่มหลักในการพัฒนา

และบ่งชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ

 

คนที่จบปริญญาทั่วโลก

ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

.....

คนที่จบ "สเต็ม" ทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

 

ยกเว้นกลุ่ม OECD

(องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ)

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

จะพบคนที่จบ "สเต็ม" ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

.....

ทำให้พอจะเดาได้ว่า

ต่อไปจะมีนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

วิศวกร นักเทคโนโลยีผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆ

.....

ภาพ - แผนที่โลก แสดงร้อยละของคนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบปริญญาตรีในปี 1970/2513-2010/2553 [ ourworldindate ]

แผนที่นี้มีสไลด์สำหรับเลื่อนเพื่อดูช่วงเวลาต่างๆ ได้ (ด้านล่าง)

.....

ภาพ - แผนที่สถิติคนวัย 15 ปีขึ้นไปที่จบปริญญา

ช่วงปี 1970-2010/2513-2553 [ ourworldindata ]

สิงคโปร์เพิ่มขึ้นเร็วจนแซงหน้าสหรัฐอเมริกา

 

กลุ่มอาเซียนอยู่ในขาขึ้น

.....

ยกเว้นฟิลิปปินส์มีสัดส่วนคนจบปริญญาต่ำลง

อาจเป็นเพราะขนาดครอบครัวใหญ่

 

เน้นเรียนไปทำงานต่างประเทศ

แบบแรงงานไร้ฝึมือ-กึ่งฝีมือ

.....

ภาพ - 10 ประเทศที่ชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเลมากที่สุด

ส่วนใหญ่ออกไปทำงานในปี 2013/2556 [ cfo.gov.ph ]

รวม = 8,197,893 คน (6.14%)

(ประมาณ 8.2 ล้านคน)

จากประชากร 103.3 ล้านคน

 

หรือถ้ามีคนฟิลิปปินส์ 16 คน

จะออกไปทำงานต่างประเทศ​ 1 คน

.....

ภาพ - ผลตอบแทนจากการเรียนมีแนวโน้มผกผันกับอายุ

ลงทุนตอนอายุน้อย

โดยเฉพาะวัย 0-3, 3-5 ปี 

มีแนวโน้มจะให้ผลตอบแทนสูงสุด

..... 

แม้การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย [ 247walst ]

จะให้ผลน้อยกว่า

 

ทว่า... มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า

ผลกำไรเฉลี่ยจากคนจบปริญญา 1 คน

= 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

= 6.4 ล้านบาท

.....

ไม่ใช่ว่า

คนจบปริญญาจะทำกำไรให้ประเทศชาติเท่ากัน

 

ทว่า...

คนจบปริญญาที่เก่งมากๆ "บางคน"

โดยเฉพาะคนที่เก่ง

+ มีความคิดสร้างสรรค์

หรือ ทำนวัตกรรม

(คิด และ ลงมือทำสิ่งใหม่)

ทำเงินให้ประเทศมากเหลือเกิน

.....

ตัวอย่างเช่น 

สตีฟ จอบส์ที่ทำกำไรให้บริษัทแอปเปิ้ล

.....

การลงทุนเพื่อการศึกษา

เป็นการลงทุนภาครัฐที่คุ้มค่ามากที่สุด

 

โดยเฉพาะ

ถ้าส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและเด็กเล็ก

และ

ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกตลอดชีวิต

เช่น ทำเว็บไซต์ติวทุกวิชาตั้งแต่อนุบาลถึงอาชีวะ

..... 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From Our World in Data - https://ourworldindata.org/tertiary-education 

From @OCED - https://read.oecd-ilibrary.org/education/how-is-the-tertiary-educated-population-evolving_a17e95dc-en#page1

From - https://t.co/EQhog9uGrF

From - http://www.cfo.gov.ph/downloads/statistics/global-mapping-of-overseas-filipinos.html

From - https://www.usatoday.com/story/money/business/2014/09/13/24-7-wall-st-most-educated-countries/15460733/

From - https://247wallst.com/special-report/2014/09/11/the-most-educated-countries-in-the-world-3/

From - http://newsfeed.time.com/2012/09/27/and-the-worlds-most-educated-country-is/

From - https://247wallst.com/special-report/2012/09/21/the-most-educated-countries-in-the-world/

From - https://edsource.org/2013/business-military-signal-strong-support-for-public-preschool-but-republican-lawmakers-unswayed/33469

.....

 

 

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net