วันที่ อังคาร มิถุนายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนเราใช้เวลาสร้างฐานะนานเท่าไร


.....

ภาพ - โอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นลูก

ถ้าพ่อแม่มีการศึกษาสูงกว่า 

ลูกจะมีโอกาสจบการศึกษาสูงขึ้น

 

คนที่มีพ่อหรือแม่จบปริญญาตรี

อย่างน้อย 1 ท่าน

มีโอกาส้รียนจบสูงกว่าคนอื่นดังนี้

(1). ปริญญาโท-เอก หรือปริญญาที่ต้องวิจัย = 11 เท่า

(2). ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ = 4.1 เท่า 

.....

เร็วๆ นี้มีการศึกษาพบว่า

คุณแม่คุณพ่อที่มีนิสัย

เรียนรู้เรื่องใหม่ตลอดชีวิต

 

มีแนวโน้มว่า

พันธุกรรมหรือ DNA จะเปลี่ยนไปบางส่วน

ทำให้คนรุ่นลูกฉลาดขึ้นได้

.....

 

ภาพ - ระยะเวลาที่คนจน

ซึ่งมีรายได้ 10% ล่างสุด

ใช้เวลาขยับฐานะเป็นชนชั้นกลาง

หรือมีรายได้ = ค่าเฉลี่ยกลางของสังคม

 

ค่ากลาง OECD = 4.5 รุ่น

หรือ จากรุ่น "ปู่ ย่า ตา ยาย"

ไปถึงรุ่นหลาน กับอีก 1/2 รุ่นเหลน

.....

ประเทศที่คนรุ่นต่อไป

มีโอกาสขยับฐานะดีขึ้นมากที่สุด

คือ

 

กลุ่มยุโรปเหนือหรือกลุ่มสแกนดิเนเวียได้แก่

เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์​ สวีเดน

และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

.....

กลุ่มที่แย่ที่สุดได้แก่

จีน อินเดีย บราซิล อาฟริกาใต้ โคัมเบีย

หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา(อีกนาน)

.....

ภาพ - ระยะเวลาที่คนจน

ซึ่งมีรายได้ 10% ล่างสุด

ใช้เวลาขยับฐานะเป็นชนชั้นกลาง

หรือมีรายได้ = ค่าเฉลี่ยกลาง (mean) ของสังคม

 

ค่ากลาง OECD = 143 ปี

จีน หรืออินเดีย = 222 ปี

.....

คนในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

หรือกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยจากอุตสาหกรรม งานบริการ

(ไม่ใช่รวยจากทรัพยากร เช่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

 

โดยเฉพาะยุโรปเหนือ

มีโอกาสขยับฐานะสูงกว่า

ประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศยากจน

.....

วิธีสร้างความเสมอภาคในสังคมที่สำคัญได้แก่

(1). ให้โอกาสทางการศึกษา เท่าเทียมกัน

ทั้งการศึกษาตามรูปแบบ 

เช่น ประถม มัธยม อาชีวะ

 

และการศึกษาทางเลือก

เช่น การศึกษานอกโรงเรียน

การเผยแพร่สารคดี ห้องสมุด

พิพิธภัณฑ์ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

 

การถ่ายทอดสดการเรียนการสอน

จากโรงเรียน-สถาบันการศึกษาชั้นนำไปทั่วประเทศ

 

(2). ให้บริการสาธารณสุข-สุขาภิบาล เท่าเทียมกัน

โดยเฉพาะการป้องกันโรค เช่น วัคซีน น้ำประปา

 

(3). ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เท่าเทียมกัน

ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ

.....

ภาพ - โอกาสที่ลูกจะเป็นผู้จัดการ (สี่เหลี่ยมขาว) หรือผู้ใช้แรงงาน (สี่เหลี่ยมน้ำเงิน)

ถ้าพ่อแม่เป็นผู้ใช้แรงงาน ปี 2002-2014/2545-2557

.....

ลูกผู้ใช้แรงงานในประเทศส่วนใหญ่

มีโอกาสโตเป็นผู้ใช้แรงงานมากกว่าผู้จัดการ

(สี่เหลี่ยมน้ำเงิน อยู่เหนือสี่เหลี่ยมขาว)

 

6 ประเทศที่ลูกผู้ใช้แรงงานมีโอกาสโตไปเป็นผู้จัดการสูง

มีช่องว่างจะแคบ

หรือช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคมแคบหน่อยได้แก่

  1. ไอซ์แลนด์
  2. แคนาดา
  3. เนเธอร์แลนด์
  4. สวิตเซอร์แลนด์
  5. อิสราเอล
  6. นอร์เวย์

.....

ภาพรวมในเรื่องนี้ คือ

แม้การขยับฐานะ

จากคนจนไปเป็นคนชั้นกลางจะยาก

 

ทว่า... ถือเป็นภารกิจของรัฐบาลที่ดี

ในการให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกัน

โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา สาธารณสุข

และบริการขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา

.....

ในส่วนบุุคคล...

การมีรายได้สูง

และไม่รั่วไหล เช่น

 

ไม่เล่นการพนัน

ไม่ติดยาเสพติด รวมทั้งไม่ดื่มหนัก

มีส่วนช่วยให้สร้างฐานะได้เร็วขึ้น

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From - @OECDhttps://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility_9789264301085-en#page29

From - OECDhttp://www.oecd.org/social/action-needed-to-tackle-stalled-social-mobility.htm

From - ISOGG - https://isogg.org/wiki/How_long_is_a_generation%3F_Science_provides_an_answer

Infographic - Made by Infographic Labs for Keynote & Keynote for Public Education. ท่านนำบทความ ภาพไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต. ท่านดาวน์โหลดภาพได้ทางทวิตเตอร์ @wullopp. ภาพจาก OECD อ้างอิงไว้ท้ายบทความ. ขอความกรุณาอ้างอิงที่มาจาก OECD.

.....

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net