วันที่ พุธ มิถุนายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระภัทรมหาราช"คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญา


 

 

ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์

ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550

 

 

 

"คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน

เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญา

ความสามารถและด้วยคุณความดี

อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข

ตลอดจนความเจริญ

ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน

จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ

ในอันที่จะรักษาคุณความดี

พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป"

 

พระราชดำรัส

ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2521

 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

ขอบคุณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

สิริสวัสดิ์วุธวาร สิริมานปรีดิ์เกษมค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net