วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระภัทรมหาราช "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ"


 

ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์

ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550

 

 

 

 

" การดำเนินชีวิต

โดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ

จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว

และหลักศีลธรรมประกอบด้วย

ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด

นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ

ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่

เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์"

 

พระบรมราโชวาท

ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 กันยายน 2504

 

OK Magazine Thailand

 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

ขอบคุณ OK Magazine Thailand

สิริสวัสดิ์โสรวาร สิริมานภิรมย์ปรีดิ์ค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net