วันที่ พุธ กรกฎาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระภัทรมหาราช"ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จ


 

ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์

ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550

 

 

 

" ผู้หนักแน่นในสัจจะ

พูดอย่างไรทำอย่างนั้น

จึงจะได้รับความสำเร็จ

พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ

และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย

การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง

จึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด"

 

พระบรมราโชวาท

ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 กรกฎาคม 2540

 

OK Magazine Thailand

 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

ขอบคุณ OK Magazine Thailand

สิริสวัสดิ์วุธวาร สิริมานปรีดิ์เกษมค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net