วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระภัทรมหาราช "สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง "


 

ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์

ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550

 

 

 

 

"สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง

และช่วยกันทุกวิธีทาง

เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง

ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา

นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม

นั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง"

 

พระราชดำรัส

ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล

15 มกราคม 2519

 

OK Magazine Thailand

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

ขอบคุณ OK Magazine Thailand

สิริสวัสดิ์โสรวาร มานอวลบุษปคนธาลดาทิพย์ค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net