วันที่ พุธ กรกฎาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระภัทรมหาราช "โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่า"


 

ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์

ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550

 

 

 

 

"โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่า

และจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้า

ในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดี

เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

ของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีต

ควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวร

เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล"

 

พระราชดำรัส

ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 ธันวาคม 2504

 

ขอบคุณ OK Magazine Thailand

สิริสวัสดิ์วุธวาร มานอวลบุษปคนธาลดาทิพย์ค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net