วันที่ พุธ กรกฎาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“นารายณ์บรรทมสินธุ์” กลางสายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก


           ภาพสลักรูปพระวิษณุประทับนอนอยู่บนพญาอนันตนาคราช (Vishnu reclining on the serpent Shesha (Ananta) in Cosmic Ocean) ขนาดความยาวกว่า 15 เมตร ริมฝั่งแม่น้ำพราหมณี (Brahmani River) ใกล้กับหมู่บ้านศารังกา (Saranga) รัฐโอริสสา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย อาจเป็นรูปประติมากรรมสลักจากโขดหินธรรมชาติบนสายน้ำที่มีความยาวมากที่สุดในอินเดีย (และในโลก) สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ในยุคสมัยที่คติความเชื่อแบบไวษณพนิกายกำลังรุ่งเรือง ของ "ราชวงศ์พรหมากาลา" (Bhaumakara Dynasty) ในรัฐโอริสสา 

.

.

.

.

           อิทธิพลของคติความเชื่อและแนวคิดการรังสรรค์งานศิลปะโดยอาศัยโขดหินธรรมชาติจากวัฒนธรรมฮินดูจากอินเดียตะวันออกนี้ น่าจะส่งอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่ง อย่างรูปสลัก วิษณุอนันตศายิน (Anantashayana Vishnu) บนโขดหินในแม่น้ำเสียมเรียบ ที่ กบาลสเปียน พนมกุเลน และสวายเลอ (ราวพุทธศตวรรษที่ 16) อีกทั้งยังพบรูปสลักบนโขดหินริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เทือกเขาพนมดองเร็ก จังหวัดอุบลราชธานี

.

.

.

           ความหมายที่สำคัญของการสลักเสลารูปพระวิษณุ (ผู้กำลัง) อนันตศายิน หรือ นารายณ์บรรทมสินธุ์ ก็คงเพราะคติความเชื่อที่ต้องการ “สมมุติ - อุปมา - ติ้งต่าง” ให้สายน้ำธรรมชาติเหล่านั้น มีความ “ศักดิ์สิทธิ์” เป็นดั่ง “เกษียรสมุทร” บนสรวงสวรรค์ไวกูณฐ์ แห่งพระวิษณุ บนพื้นโลกนั่นเองครับ

.

.

โดย ศุภศรุต

 

กลับไปที่ www.oknation.net