วันที่ พุธ กรกฎาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์คองบอง ที่ พระราชวังมัณฑะเลย์


 ...           

           "พระราชวังมัณฑะเลย์" หรือ พระราชวังทองคำ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง กษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์คองบอง (อลองพญา) ภายหลังจากที่ทรงโปรด ฯ ให้ย้ายเมืองหลวงจากอมระปุระมายังมัณฑะเลย์ เพื่อหนีการคุกคามของจักรวรรดิอังกฤษ ที่กำลังขยายอิทธิพลเข้ายึดครองดินแดนภาคใต้ปากแม่น้ำอิรวดีไปจากพม่า

.


.

            พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ภายในสร้างเป็นหมู่พระตำหนักและท้องพระโรงยอดปราสาททอง รอบนอกขุดคูน้ำกว้างใหญ่และกำแพงสูงรายล้อมรอบด้านละ 2 กิโลเมตร กล่าวกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าที่มีความวิจิตรและมีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย
.

.
              พระเจ้ามินดง ทรงมีศรัทธาใพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับ ทรงโปรด ฯ ให้สร้างกรุงมัณฑะเลย์ขึ้นด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นเมืองศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทรงวางแผนผังตามคติจักรวาลรอบเขาพระสุเมรุ ทรงเป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา โปรด ฯ ให้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2414 ถือเป็นการสังคายนาครั้งแรกในพม่า แต่นับว่าเป็นครั้งที่ 5 ต่อจากลังกา 

.


.

.
           ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ซึ่งก็ถือว่าเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานในมณฑป ยอดเจดีย์อยู่รอบ “พระเจดีย์มหาโลกมารชิน” มีความสูง 30 เมตร ที่จำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองในเมืองพุกาม ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีบนแผ่นศิลาครับ
.
           ในท่ามกลางการแย่งชิงอำนาจ ในช่วงทรงพระประชวรหนักใกล้จะสวรรคต พระนางอเลนันดอ พระอัครมเหสี ได้เรียกประชุมเหล่าขุนนางเสนาบดี ยกราชสมบัติให้กับเจ้าชายสีป่อหรือธีบอ โอรสองค์ในสนมคนหนึ่งของพระเจ้ามินดงขึ้นครองราชย์ต่อ ด้วยเพราะเจ้าชายสีป่อเป็นคนหัวอ่อน สามารถควบคุมได้ง่าย ทั้งยังสั่งจับกุมผู้ต่อต้านทั้งเหล่าพระราชวงศ์และขุนนางไปขังคุก รวมทั้งประหารทิ้งเสียมากมาย
.
          ความอ่อนแอของพระเจ้าสีป่อ นำมาสู่ความตกต่ำอย่างที่สุดของราชวงศ์คองบอง อีกทั้งพระมเหสี พระนางศุภยลัตของพระเจ้าสีป่อก็คอยควบคุมอำนาจสั่งการจนบ้านเมืองระส่ำระสาย ในที่สุดกรุงมัณฑะเลย์และดินแดนพม่าทั้งหมด ได้ถูกกองทัพอังกฤษเข้าโจมตีและยึดครอง ขนทรัพย์สมบัติภายในพระราชวังออกไปจนหมดสิ้น
.

.
               ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พระราชวังมัณฑะเลย์ ยังถูกเครื่องบินฝ่ายอังกฤษทิ้งระเบิด ในปี 1945 จนมอดไหม้เป็นเถ้าถ่าน ด้วยเพราะเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารฝ่ายญี่ปุ่น ที่เข้าไปตั้งกองบัญชาการในพระราชฐาน ช่วงที่ยึดครองพม่าอยู่
.

.

.

.
              พระราชวังมัณฑะเลย์ ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดตามแบบอย่างหลักฐานเดิม ที่ด้านหลังสุดของตัวพระราชฐาน ได้ดัดแปลงอาคารห้องเครื่องให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของราชวงศ์คองบอง ที่หลงเหลืออยู่จากโศกนาฏกรรมในช่วงปลายยุคสมัยของราชวงศ์คองบอง เครื่องมือเครื่องใช้ของพระเจ้าสีป่อและพระนางศุภลายัต รวมทั้งงานศิลปะส่วนที่ได้รับมอบคืนมาจากรัฐบาลอังกฤษ และยังจัดเป็นนิทรรศการเครื่องแต่งกายของเหล่าข้าราชบริพารที่มีบทบาทสำคัญในช่วงยุคปลายราชวงศ์คองบองอีกด้วย
.

.

.

.

.

.

            หากมีโอกาส ได้มาเที่ยวชมพระราชวังมัณฑะเลย์กันในครั้งหน้า ก็ไม่ควรพลาดที่จะเดินมาด้านหลังสุดของพระราชวังมัณฑะเลย์กันนะครับ

.

.

.

โดย ศุภศรุต

 

กลับไปที่ www.oknation.net