วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศทั่วโลก-ไทย ควรมีแพทย์ พยาบาลต่อประชากรเท่าไร


ภาพ - องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่า [ worldbank ]

 

ประเทศทั่วโลก ควรให้บริการสุขภาพถ้วนหน้า 

(universal health coverage/UHC/UC)

..... 

การที่จะให้บริการสุขภาพถ้วนหน้าในโลกยุคใหม่

ซึ่งมีคนสูงอายุ โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อได้

 

ควรมีสัดส่วน "แพทย์ + พยาบาล + ผดุงครรภ์" รวมกัน

= 4.5 ต่อประชากร 1,000 คน

.....

ภาพ - แผนที่ประเทศที่มีสัดส่วน "แพทย์ + พยาบาล + ผดุงครรภ์" มากพอ

แสดงด้วย แถบสีเขียวเข้ม

 

ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

โดยเฉพาะยุโรป ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ อิสราเอล

.....

อดีตสมาชิกสหภาพโซเวียต

เช่น คิวบา รัสเซีย

 

และประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ

เช่น จอร์แดน อาร์เจนตินา

.....

 

ภาพ - ผู้เชี่ยวชาญจากวารสาร Lancet แนะนำว่า [ worldbank ]

ทุกประเทศควรมี "แพทย์ผ่าตัด + พยาบาลห้องทำคลอด-ผ่าตัด" 

(รวมทีมแพทย์ผ่าตัดทุกสาขา เช่น ศัลยแพทย์ สูติแพทย์ ฯลฯ)

 

รวมกันอย่างน้อย

= 20 คนต่อประชากร 100,000 คน

จึงจะทำให้คนในประเทศอยู่รอด ปลอดภัยได้ เช่น

  • ลด อัตราการตายของแม่และเด็ก
  • ลด อัตราการตาย-พิการ จากโรคที่อาจต้องผ่าตัด เช่น ไส้ติ่งอักเสบ อุบัติเหตุ

.....

 

ภาพ - กราฟแสดง สัดส่วน "แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์" ต่อประชากร 1,000 คน

แถบสี "ม่วง - เทา - น้ำเงิน" = "แพทย์ - พยาบาล ผดุงครรภ์ - ผลรวม" ตามลำดับ [ WHO ]

ระดับที่ดีพอ = 4.5 ต่อประชากร 1,000 คน ขึ้นไป

.....

ภาพ - ตารางแสดง สัดส่วน "แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์" ต่อประชากร 1,000 คน

แถบสี "ม่วง - เทา - น้ำเงิน" = "แพทย์ - พยาบาล ผดุงครรภ์ - ผลรวม" ตามลำดับ [ WHO ]

 

กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ

มี 3 ประเทศที่ผ่านเกณฑ์องค์การอนามัยโลก

เป็น กลุ่มประเทศที่มีฐานะค่อนข้างดีได้แก่

  • สิงคโปร์
  • บรูไน ดารุสซาลาม
  • มาเลเซีย

.....

ภาพ - ตารางแสดง สัดส่วน "แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์" ต่อประชากร 1,000 คน

แถบสี "ม่วง - เทา - น้ำเงิน" = "แพทย์ - พยาบาล ผดุงครรภ์ - ผลรวม" ตามลำดับ [ WHO ]

 

ผลรวมคอลัมน์​ (แถวแนวดิ่ง) ขวามือสุด

สัดส่วน "แพทย์-พยาบาล-ผดุงครรภ์" ที่ดีพอ

= 4.5 คนต่อประชากร 1,000 คนขึ้นไป

.....

ภาพ - ประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน มากที่สุดในโลก

.....

ภาพ - สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน ในอาเซียน 10 ประเทศ

 

ไทย มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร

ต่ำกว่า สิงคโปร์ บรูไนฯ มาเลเซีย

ต่ำกว่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ สปป.ลาว

.....

ภาพ - สัดส่วนพยาบาล ผดุงครรภ์ต่อประชากร 1,000 คน ในอาเซียน 10 ประเทศ

 

ไทย มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร

ต่ำกว่า สิงคโปร์ บรูไนฯ มาเลเซีย

.....

ภาพ - สัดส่วน "แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์" ต่อประชากร 1,000 คน

ระดับที่ดีพอ = 4.5 ต่อพัน ขึ้นไป

.....

เหตุผลที่ประเทศไทยควรเพิ่มการผลิต

ทันตแพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล

มีมากมาย เช่น

 

(1). ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว

ทำให้โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (NCDs)

เช่น เบาหวาน ไตเสื่อม ไตวาย สูงขึ้นมาก

 

(2). สถิติคนเจ็บ ตาย พิการ จากอุบัติเหตุในไทย

ติดอันดับ 1-2 ของโลก

 

(3). แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ในไทย

ให้บริการแรงงานต่างชาติและครอบครัว

ซึ่งนิยมทำลูก คลอดลูกในไทย

 

(4). รายได้จากธุรกิจเมดิคัลทัวร์

และนักท่องเที่ยว

เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 

(5). ประเทศไทยมีศักยภาพในการวิจัย-พัฒนา (R&D)

การเกษตรเพื่อสุขภาพ

(Healthy Agriculture/Helathy Agri/เฮวตี้ อะกรี)

 

เช่น อาหาร-สมุนไพร เพื่อสุขภาพ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

(6). แพทย์ไทยจำนวนมาก ไม่ได้วินิจฉัย-รักษาโรค

เช่น ทำเสริมสวย ทำธุรกิจ เล่นหุ้น บริหาร

 

(7). สัดส่วนแพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัด

ต่ำกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล มาก

จากแรงดึงดูดของเงินและรายได้

 

(8). แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล

ยุคเบบี้บูม (baby boomer)

ที่เกิดในช่วงปี 1946-1964/2489-2507

กำลังทยอยกันเกษียณแล้ว

.....

กราบเรียน-เรียนมาด้วยความเคารพ

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From - http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/

From - http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/SDG-03-good-health-and-well-being.html

 

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net