วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

11เขื่อนวิกฤต! กรมชลฯเผยน้ำสูงเกินเกณฑ์ควบคุม สั่งกฟผ.เพิ่มระบายน้ำเขื่อนวชิราฯ


สวัสดีครับ

         ฝนตกหนักในประเทศไทยก็สร้างปัญหาให้ต้องรีบระบายน้ำออกจากเขื่อนใหญ่เช่นกัน กรมชลประทานต้องขอให้

ผวจ.ท้ายน้ำหลายจังหวัดรีบเตือนให้ประชาชนทราบแล้ว ดังรายงานข่าวท้ายนี้

31 ก.ค.61 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวม 51,677 ล้าน ลบ.ม.หรือ 68% ของความจุ เป็นน้ำใช้การได้รวม 27,757 ล้าน ลบ.ม.หรือ 53% ยังรับน้ำ

ได้อีก 24,331 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ สำหรับ4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำรวม 14,253

ล้าน ลบ.ม.หรือ 57% เป็นน้ำใช้การ 7,557 ล้าน ลบ.ม.ยังรับน้ำได้อีก 10,618 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่งผลให้เขื่อนขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์

ควบคุม มี 11 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล , น้ำอูน , น้ำพุง , จุฬาภรณ์ , อุบลรัตน์ , ลำปาว , ลำพระเพลิง , ป่าสักชลสิทธิ์

, วชิราลงกรณ , แก่งกระจาน และปราณบุรี โดยมีทำการจำลองปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนจากเครื่องมือ ROS จำนวน 3 สถานการณ์ เทียบ

ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างปี 2554 , 2557 และปีเฉลี่ย นำมาบริหารจัดการเพื่อใช้เป็นการระบายน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณน้ำในอ่างฯ

สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม เพื่อเป็นการพร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีระดับน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80

ของความจุอ่างฯ จะรักษาปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70 - 80 และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามากกว่าความจุอ่างฯสองเท่า

ให้รักษาปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 - 70 เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของตัวเขื่อน

 

 

 

 

11เขื่อนวิกฤต! กรมชลฯเผยน้ำสูงเกินเกณฑ์ควบคุม สั่งกฟผ.เพิ่มระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ

11เขื่อนวิกฤต! กรมชลฯเผยน้ำสูงเกินเกณฑ์ควบคุม สั่งกฟผ.เพิ่มระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 19.27 น.

กรมชลฯเผยเขื่อนใหญ่11แห่งมีน้ำสูงเกินเกณฑ์ควบคุม เร่งทำโมเดลจำลองสถานการณ์น้ำไหลเข้าเขื่อนปี54-57 สั่งกฟผ.เพิ่มระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวันละ36ล้านลบ.ม.เพื่อรักษาระดับน้ำในเขื่อนในระดับที่ปลอดภัย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯกาญจน์รีบแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำ

31 ก.ค.61 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวม 51,677 ล้าน ลบ.ม.หรือ 68% ของความจุ เป็นน้ำใช้การได้รวม 27,757 ล้าน ลบ.ม.หรือ 53% ยังรับน้ำได้อีก 24,331 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ สำหรับ4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำรวม 14,253 ล้าน ลบ.ม.หรือ 57% เป็นน้ำใช้การ 7,557 ล้าน ลบ.ม.ยังรับน้ำได้อีก 10,618 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่งผลให้เขื่อนขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม มี 11 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล , น้ำอูน , น้ำพุง , จุฬาภรณ์ , อุบลรัตน์ , ลำปาว , ลำพระเพลิง , ป่าสักชลสิทธิ์ , วชิราลงกรณ , แก่งกระจาน และปราณบุรี โดยมีทำการจำลองปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนจากเครื่องมือ ROS จำนวน 3 สถานการณ์ เทียบปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างปี 2554 , 2557 และปีเฉลี่ย นำมาบริหารจัดการเพื่อใช้เป็นการระบายน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณน้ำในอ่างฯ สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม เพื่อเป็นการพร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีระดับน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จะรักษาปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70 - 80 และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามากกว่าความจุอ่างฯสองเท่า ให้รักษาปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 - 70 เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของตัวเขื่อน

สำหรับสถานการณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวชิราลงกรณเป็นจำนวนมาก ปริมาณน้ำในเขื่อนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 123 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำในอ่างฯ อยู่ที่ 7,146 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯ มีการระบายน้ำออกจากอ่างฯ วันละ 28 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวันละ 36 ล้าน ลบ.ม.ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อรักษาระดับน้ำในเขื่อนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และรักษาเสถียรภาพของเขื่อนให้สามารถรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ได้อีกในระยะต่อไป สำหรับการเพิ่มการระบายน้ำในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบผลต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำที่อยู่ทางด้านท้ายเขื่อน กรมชลประทานจึงมอบหมายให้ กฟผ.ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงพร้อมทำความเข้าใจต่อกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทราบต่อไปแล้ว

"ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเดิม ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ หากเกิดฝนตกหนักจะได้เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้กำชับให้ติดตามตรวจสอบอาคารและระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา ควบคุมและรักษาระดับน้ำในเขื่อนต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ 1,851 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 317 ชุด รถบรรทุก/ยานพาหนะ 324 คัน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ในเขตสำนักงานชลประทานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2,803 หน่วย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ" นายทวีศักดิ์ กล่าว

 

ฆ่าให้ตาย! 'มาร์ค'สั่งฝ่ายกฎหมายฟ้อง 'นคร มาฉิม' พ่วงข้อหาหนักนำเข้าข้อมูลเท็จ

ฆ่าให้ตาย! 'มาร์ค'สั่งฝ่ายกฎหมายฟ้อง 'นคร มาฉิม' พ่วงข้อหาหนักนำเข้าข้อมูลเท็จ

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 17.36 น.

วันที่ 31 กรกฎาคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายยื่นฟ้องดำเนินคดีกับ นายนคร มาฉิม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กรณีใส่ร้ายพรรคโดยอ้างว่าสมคบกับกลุ่มนายทุนและทหารล้มล้างรัฐบาลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ร่วมทั้งกล่าวหาว่ามีการสมคบกับตุลาการเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามพ่ายแพ้คดี ซึ่งล้วนเป็นเรื่องเท็จทำให้พรรคเสียหาย ส่วนที่ นายนคร ระบุว่า มีหลักฐานพร้อมไปเปิดในชั้นศาลนั้น ก็ขอให้เปิดเผยเลย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ทีมกฎหมายของพรรคจะดูความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการฟ้องหมิ่นประมาทด้วย เพราะเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโทษรุนแรงกว่าการทำผิดฐานหมิ่นประมาท แต่การทำผิดตามกฎหมายนี้ไม่สามารถฟ้องตรงต่อศาลได้ จึงต้องมีการแจ้งความเพื่อเอาผิดต่อไป ซึ่ง นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคจะแถลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ เวลา 10 นาฬิกา

 

มวยไม่มีราคา! 'บิ๊กตู่'เมิน'นคร'ปูดขบวนการล้ม'ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์'

มวยไม่มีราคา! 'บิ๊กตู่'เมิน'นคร'ปูดขบวนการล้ม'ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์'

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 16.21 น.

31 ก.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณี นายนคร มาฉิม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความระบุถึงขบวนการล้มรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมีการระบุว่ากองทัพมีส่วนร่วมด้วย ว่า ตนไม่อยากจะตอบ เพราะไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาล ดังนั้น ใครพูดใครโพสต์อะไรก็ไปว่ากันเอง ไม่ใช่คนของรัฐบาล เขาจะพูดอะไรก็ไปฟังกันเอง ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ ท่านก็เผยแพร่ไป ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปเผยแพร่ให้เขา หลายอย่างในโซเชียลมีเดีย พิธีกรหลายคนก็ไปเอาข้อมูลในโซเชียลฯ มาเปิดประเด็นข่าว ตนคิดว่าบางอย่างไม่เป็นประโยชน์ อย่าไปสนใจมันก็จบและเงียบไป แต่บางคนเอาไปว่ากันไปมา ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีอยู่

 

'เวียดนาม'เตรียมอพยพ1หมื่นคน หลังฝนตกหนัก-ระดับน้ำเพิ่มสูงถึงจุดเสี่ยง

'เวียดนาม'เตรียมอพยพ1หมื่นคน หลังฝนตกหนัก-ระดับน้ำเพิ่มสูงถึงจุดเสี่ยง

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 20.05 น.
(แฟ้มภาพ)

31 ก.ค.61 สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน จากสภาพอากาศประเทศเวียดนามที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำ Bui ในกรุงฮานอยเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับเตือนภัย ทางการเตรียมอพยพประชาชนกว่า 14,000 ครอบครัวในกรุงฮานอย ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ขณะที่พยากรณ์อากาศคาดว่าภาวะฝนตกหนักจะบรรเทาลงในวันพุธนี้ 

ก่อนหน้านี้ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เวียดนามทางตอนเหนือต้องเผชิญกับพายุเซินติน ส่งผลให้กับน้ำท่วมและดินถล่ม มีผู้เสียชีวิต 27 ราย ยังคงสูญหายอีก 7 ราย 

 

เกษตรกรเฮ! ครม.ไฟเขียวพักหนี้ 3 ปี 3.8 ล้านราย เริ่มทันที 1 ส.ค.

เกษตรกรเฮ! ครม.ไฟเขียวพักหนี้ 3 ปี 3.8 ล้านราย เริ่มทันที 1 ส.ค.

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 16.21 น.

วันที่ 31 กรกฎาคม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 1.6 หมื่นล้านบาท เพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้ 3.81 ล้านราย โดย ครม.ในวันนี่เห็นชอบวงเงิน 2700 ล้านบาทจากงบกลางฯปี 2561 โดยงบส่วนที่เหลือประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทให้ขออนุมัติในงบประมาณปี 2562

ขณะที่ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายสำหรับลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกรายที่เป็นเกษตรกรรายย่อย

 

อัยการปูดยื่นไปหลายชาติช่วยล่า'ปู' แฉ'แม้ว'เหลี่ยมจัด ใช้วิธีเปลี่ยนที่อยู่หนีคดี

อัยการปูดยื่นไปหลายชาติช่วยล่า'ปู' แฉ'แม้ว'เหลี่ยมจัด ใช้วิธีเปลี่ยนที่อยู่หนีคดี

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 19.50 น.

วันที่ 31 กรกฎาคม นายอำนาจ โชติชัย อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ เปิดเผยกรณีกระทรวงการต่างประเทศยื่นคำร้องถึงรัฐบาลอังกฤษขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามเเดน คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก 5 ปี จากกรณีละเลยจนก่อให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ให้กลับมารับโทษในประเทศไทยว่า เรื่องนี้ทางสำนักงานอัยการสูงสุดโดยสำนักงานอัยการต่างประเทศได้เป็นผู้ประสานงานเรื่องขอส่งผู้ร้ายข้ามเเดน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยตั้งเเต่วันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งคำร้องไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร(อังกฤษ)

สำหรับขั้นตอนต่อไป กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้ประสานงานกลางของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามเเดน โดยส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยของประเทศอังกฤษจะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาคำร้องขอของรัฐบาลไทย ตามกฎหมายเเละสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามเเดนของไทยกับอังกฤษ ที่ใช้ร่วมกันคือสนธิสัญญาระหว่างสหราชอาณาจักรและสยามปี ค.ศ.1911 ซึ่งเมื่อกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษได้รับเรื่องเเล้วก็จะพิจารณาคำร้องว่า  อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติได้มากน้อยเเค่ไหน

ทั้งนี้หลักพื้นฐานการส่งผู้ร้ายข้ามเเดนตามหลักสากลจะต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง การทหาร ทางเราได้ชี้เเจงในคำร้องว่า  คำพิพากษาของศาลฎีกาฯ เป็นเรื่องทุจริตฯไม่ใช่เรื่องการเมือง เรายืนยันว่า  คำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามเเดนไม่ใช่เรื่องการเมือง ส่วนทางอังกฤษจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ นั้นเป็นการพิจารณาในมิติของเขาเอง

เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้วีซ่านักธุรกิจเข้าพำนักในอังกฤษ จะเป็นอุปสรรคในการขอตัวเป็นผู้ร้ายข้ามเเดนหรือไม่ นายอำนาจ ตอบว่า เป็นคนละส่วนกัน เราต้องยื่นคำขอไปก่อน ส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะอ้างเหตุอะไรมาแก้ต่างนั้น ทางการอังกฤษก็จะเเจ้งเหตุมาถึงเรา  การมีวีซ่าของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่เป็นเหตุที่เราจะไม่ขอส่งผู้ร้ายข้ามเเดนไป

“เราขอไปเเล้วถ้าผู้ที่ถูกขอหรืออังกฤษเขามีเหตุผลอะไร ถ้าจะปฏิเสธก็ต้องเเจ้งเหตุเรามา เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เรารอผลถ้าเขาขอให้เราส่งอะไรเพิ่มเติมเราก็พร้อมส่งไป” นายอำนาจกล่าว

ส่วนการประสานกับตำรวจสากลเพื่อนำตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ กลับมาด้วยหรือไม่นั้น นายอำนาจ ตอบว่า การประสานงานตำรวจสากลเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (สตช.) ระหว่างตำรวจด้วยกัน เรื่องนี้จะต้องสอบถามไปทางนั้น เรื่องขอส่งผู้ร้ายข้ามเเดนเราขอผ่านทางผู้ประสานงานกลางอังกฤษตรงนี้จึงเป็นคนละขั้นตอนกัน

เมื่อถามต่อว่า ความหวังที่จะได้ตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ กลับมาตรงนี้มีมากน้อยเเค่ไหน นายอำนาจกล่าวว่า เราทำให้ดีที่สุด เราแจ้งเหตุผลทุกอย่าง ตามเงื่อนไขในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามเเดน ซึ่งเหตุผลที่เราส่งคำร้องไปที่อังกฤษเนื่องจากเราได้รับเเจ้งเบาะเเสจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ พักอยู่ที่นี่

เมื่อถามว่า นอกจากประเทศอังกฤษเเล้ว ได้ยื่นขอส่งผู้ร้ายข้ามเเดนไปประเทศอื่นบ้างหรือไม่ นายอำนาจ ระบุว่า ก็ดำเนินการไป เเต่ในชั้นนี้ขออนุญาตยังไม่พูดเพราะอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมื่อถามว่ามีการปรากฎภาพ นายทักษิณ ชินวัตร จำเลยที่ศาลฎีกาฯออกหมายจับเช่นกันคู่กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เราได้ขอหมายจับนายทักษิณเพื่อส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนด้วยหรือไม่ นายอำนาจ ตอบว่า ภาพจากกล่าวว่า ภาพจากสื่อมวลชนเราไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานข้ออ้างในคำขอผู้ร้ายข้ามเเดนได้ ส่วนการจะขอส่งผู้ร้ายข้ามเเดน นายทักษิณ นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเเจ้งเบาะเเสมาว่า นายทักษิณ อยู่ที่ไหนต้องมีการยืนยันมา ก่อนหน้านี้เราเคยขอส่งผู้ร้ายข้ามเเดน นายทักษิณ ไปมากมายหลายประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางก็มีการตอบรับมา แต่ยังไม่มีประเทศใดตอบรับว่า  จะส่งตัว นายทักษิณ มาให้ อาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ที่ นายทักษิณ พักอยู่ พอมีการประสานก็มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนประเทศตลอด เเต่เมื่อเเจ้งเบาะเเสมาเราก็ขอให้ ของคุณทักษิณเราขอไปหลายประเทศเเล้วเเต่ยังไม่ได้ผล

 

คุมอดีตผญบ.ข่มขืน‘สาวม้ง’  ฝากขังศาลวืดประกันนอนคุก  พ่อเหยื่อมอบหลักฐานตร.เพิ่ม

คุมอดีตผญบ.ข่มขืน‘สาวม้ง’ ฝากขังศาลวืดประกันนอนคุก พ่อเหยื่อมอบหลักฐานตร.เพิ่ม

วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ตร.คุมตัวอดีต ผญบ.หื่นข่มขืนสาวม้ง จนเหยื่อกินยาฆ่าตัวตาย ฝากขังเรือนจำลำปาง หลังจากสอบสวนเสร็จสิ้น วืดประกันตัว ปมญาติเตรียมหลักทรัพย์ไม่พอ พ่อเหยื่อมอบหลักฐานเพิ่ม มัดผู้ต้องหา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 กรกฎาคม ที่ สภ.เมืองลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.สืบสกุล ขุนเพิ่ม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง เบิกตัว นายนภดล นวอริยะ อายุ 42 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง ใน อ.พบพระ จ.ตาก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำปาง ในคดีล่อลวงข่มขืน น.ส.นุ่น (นามสมมติ) อายุ 22 ปี สาวชาวม้ง ใน อ.งาว จ.ลำปาง และถ่ายภาพไว้ ก่อนจะมีการส่งต่อทางโซเชียล จนภาพหลุดไปถึงเหยื่อจนทำใจไม่ได้ กินยาฆ่าตัวตาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยคุมตัวออกจากห้องขังไปขึ้นรถ เพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดลำปาง เพื่อฝากขังผู้ต้องหาที่เรือนจำกลางลำปาง ท่ามกลางกำลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองลำปาง ซึ่งคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ทางพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนนับตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยการสอบสวนผู้ต้องหาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะมีการนำคำให้การเข้าประกอบสำนวนคดีดังกล่าว ซึ่งทาง นายนพดล ยังคงให้การปฏิเสธ ว่าไม่ได้ข่มขืนเหยื่อ แต่เป็นการสมัครใจกันทั้งสองฝ่าย ในการนัดเจอกันและพากันเข้าโรงแรม ไม่มีการขัดขืน ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ดี ในประเด็นตามข้อกล่าวหาต่างๆ คงต้องไปต่อสู้คดีกันในชั้นศาลต่อไป

สำหรับบรรยากาศในช่วงระหว่างที่มีการคุมตัว นายนพดล ขึ้นรถของ สภ.เมืองลำปาง นั้น ได้มีภรรยา น้องชาย และหลานชายของนายนพดล มายืนรอให้กำลังใจ โดยนายนพดล ไม่พูดหรือให้สัมภาษณ์ กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด ก่อนที่รถของ สภ.เมืองลำปาง จะออกเดินทางไปยังศาลจังหวัดลำปาง ทันที

ขณะที่ ภรรยาของนายนภดล กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ขณะนี้ในโลกโซเชียล ได้รุมตำหนิและด่าทอสามีตนและครอบครัวอย่างมาก จึงไม่อยากให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน เพราะคนจะมองว่าเป็นการแก้ตัว อย่างไรก็ดี ตนเชื่อมั่นว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้น สามีไม่ได้ข่มขืน แต่เป็นการสมยอมกัน ซึ่งตนมีหลักฐานสำคัญ ที่จะใช้ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม เชื่อว่าอย่างไรความจริงก็คือความจริง ทั้งนี้ ทางญาติผู้ต้องหาได้เตรียมสลากออมสินมากว่า 2 แสนบาท เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวแล้ว ส่วนจะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวหรือไม่นั้นคงขึ้นอยู่ที่ความเมตตาของศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลได้พิจารณาแล้ว ทางญาติของผู้ต้องหาได้เตรียมหลักทรัพย์มาไม่เพียงพอ เมื่อเอกสารไม่ครบจึงยื่นขอประกันตัวไม่ได้ ทำให้ผู้ต้องหาต้องถูกคุมตัวไปยังเรือนจำกลางลำปาง

ด้านบิดาของเหยื่อสาวรายนี้ เปิดเผยว่า ได้เดินทางมายัง สภ.เมืองลำปาง เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวน นำหลักฐานเพิ่มเติมมามอบให้ และให้ปากคำเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้ใช้ประกอบสำนวนคดีในการมัดตัวผู้ต้องหารายนี้

บิดาเหยื่อสาว เปิดเผยด้วยว่า สำหรับการประกอบพิธีศพตามประเพณีชนเผ่า ได้นำร่างบุตรสาวไปฝังที่ท้ายหมู่บ้านขุนแม่หวด ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง แล้ว หลังจากนี้ก็จะมุ่งแต่เรื่องคดีความ เพื่อเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรม ส่วนหลักฐานเพิ่มเติมที่มอบให้ รือเตรียมไว้เป็นหลักฐานขอไม่เปิดเผย เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดี ส่วนในคดีแพ่ง ทางครอบครัว จะมอบหมายให้ทนาย ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายตามกระบวนการต่อไป เนื่องจากลูกสาว เป็นเสาหลักของครอบครัว ที่ผ่านมาก็เป็นคนดูแลหาเลี้ยงครอบครัว รวมถึงพ่อแม่ จึงต้องให้ผู้ต้องหาชดใช้ในสิ่งที่กระทำไป โดยครอบครัวยืนยันจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด

“เมื่อชีวิตหนึ่งต้องจบไป ก็ต้องแลกด้วยชีวิต ซึ่งความรู้สึกขณะนี้หากนายนพดล จะมาขอขมาก็คงจะไม่ขอรับ” บิดาเหยื่อสาวกล่าว

 

65นักท่องเที่ยวไทยขึ้นเครื่องกลับกทม.หลังระทึกติดภูเขาไฟรินจานี

65นักท่องเที่ยวไทยขึ้นเครื่องกลับกทม.หลังระทึกติดภูเขาไฟรินจานี

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 21.25 น.

31 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอินโดนีเซีย นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้นำคณะนักท่องเที่ยวไทยชุดแรก 65 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอมบอก หลังติดอยู่บนภูเขาไฟรินจานีนับร้อยคนเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพโดยเที่ยวบินพิเศษของบริษัทแอร์เอเชีย โดยมีกำหนดออกจากท่าอากาศยานเวลา 20.30 น. ซึ่งเร็วกว่าในไทย 1 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทแอร์เอเชียได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่

ขณะที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวไทยได้แสดงความชื่นชม และขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลคนไทยที่ประสบเหตุอย่างเต็มที่ 

............................................................

31 กรกฎาคม 2561

   

โดย นายยั้งคิด

 

กลับไปที่ www.oknation.net